Adresas: R. Jankausko 2, LT-04310 Vilnius, LietuvaĮmonės kodas: 111962021
El. paštas: ugm@vpgt.ltTelefonas: +370 5 240 2802 Faksas: +370 5 240 2804

Naujienos

2018-02-23

Skelbiame asmenų, laimėjusių 2018 m. vasario 22 d. atranką į Ugniagesių gelbėtojų mokyklą, sąrašą

2018-02-22

Šių metų vasario 21-22 d. Ugniagesių gelbėtojų mokyklos pareigūnai vykdo Alytaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos (toliau – APGV) 15 narų gelbėtojų ir 3 nėrimo vadovų atestaciją.

Alytaus APGV per 2017m. į įvykius išvyko 22 kartus, kurių metu ištraukė 4 skenduolius. 2017 m. Alytaus APGV 2-os komandos narai pravedė 22 prevencines akcijas: 3 akcijos bendros suaugusiems ir vaikams, 9 akcijos mokyklinio amžiaus vaikams. Akcijų metu narai teoriškai ir praktiškai mokė, kaip atpažinti skęstantįjį, kaip saugiai gelbėti, kaip elgtis pradėjus pačiam skęsti, kaip suteikti išgelbėtajam pirmąją pagalbą, buvo dalinamos atmintinės kaip saugiai elgtis vandenyje. Mokiniams taip pat buvo pademonstruota narų gelbėtojų naudojama technika ir įranga. Viso akcijose dalyvavo apie 2100 žmonių. Viena didžiausių akcijų vyko 2017 m. sausio ir vasario mėn. Alytaus APGV 2-os komandos narai Alytaus miesto ir rajono mokiniams pravedė akciją „Saugus elgesys ant ledo“. Akcijos metu narai teoriškai ir praktiškai mokė, kaip saugiai elgtis ant ledo. Mokiniams taip pat buvo pademonstruota narų gelbėtojų naudojama technika ir įranga. Akcija buvo rodoma per LRT televiziją. Viso akcijoje dalyvavo apie 1086 žmonių.

2018-02-21

Šių metų vasario 20 – 21 d. Ugniagesių gelbėtojų mokykloje vyksta Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnų mokymai pagal Instruktoriaus mokymo dirbti su gelbėjimo nuo vandens paviršiaus priemonėmis mokymo programą, kurių trukmė 20 val., iš jų 8 val. skiriamos nuotoliniam mokymui, 2 val. – teoriniam mokymui, 10 val. – praktiniam mokymui. Mokymų tikslas – parengti asmenį, gebantį mokyti saugiai atlikti gelbėjimo darbus ant vandens ir ledo ir dirbti su gelbėjimo nuo vandens paviršiaus priemonėmis. Daugiausiai laiko kursų metu skiriama mokymo su žmonių gelbėjimo nuo vandens ir ledo paviršiaus priemonėmis metodikai bei skendusio ar praradusio sąmonę žmogaus išnešimo iš vandens būdams. Mokymuose dalyvauja 14 būsimųjų instruktorių.

2018-02-20

Šių metų vasario 19 – 20 d. ir 22 – 23 d. Ugniagesių gelbėtojų mokykloje vyksta Gelbėjimo darbų organizavimo vandenyje (ant ledo) vadovo kvalifikacijos tobulinimo kursai. Kuriuose dalyvauja 20 Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnai atvykę iš Vilniaus, Klaipėdos, Telšių, Utenos bei Marijampolės apskričių priešgaisrinių gelbėjimo valdybų ir Visagino priešgaisrinės gelbėjimo valdybos. Mokymo trukmė 18 val., kurios susideda iš nuotolinio bei kontaktinio mokymo. Prieš atvykstant į kontaktinius mokymus pareigūnai išlaikė testą, apimantį šias temas: Gelbėjimo darbams vandenyje skirta įranga ir jos panaudojimo galimybės; Paieškos būdai vandenyje; Gelbėtojų veiksmai vandenyje ir ant ledo; Pirmoji pagalba skęstančiajam; Skęstančiojo transportavimas ir išnešimo į krantą būdai; Narų gelbėtojų veiklos principai. Kontaktinių mokymų metu pareigūnai daugiausia laiko gvildena temas: Gelbėjimo darbų vandenyje ir (ar) ant ledo atlikimas; Vadovavimas ir gelbėjimo darbų vandenyje ir (ar) ant ledo organizavimas.

2018-02-20

2018 m. vasario 20-22 d. Ugniagesių gelbėtojų mokykloje vyksta kursai pagal Asmenų, dalyvaujančių valdant ekstremaliąsias situacijas, įvadinio civilinės saugos mokymo programą. Kursuose dalyvauja 11valstybės ir savivaldybių ekstremalių situacijų komisijų ir operacijų centrų narių. Pagrindinis šių kursų tikslas - pristatyti ekstremaliųjų situacijų valdymo organizavimo pagrindus, veiksmus likviduojant ekstremaliąsias situacijas ir šalinant jų padarinius, supažindinti su civilinės saugos organizavimo Lietuvoje principais, būdingomis ekstremaliosiomis situacijomis, gyventojų apsaugos organizavimu. Mokymų trukmė – 21 valanda.

2018-02-19

Vasario 19 – 23 d. Ugniagesių gelbėtojų mokyklos (toliau - Mokykla) Praktinio parengimo skyriuje vyksta Gelbėjimo darbų vadovų kvalifikacijos tobulinimo kursai, skirti pirmojo ir antrojo operacinio vadovavimo lygmens gelbėjimo darbų vadovams, kurių trukmė 46 val. Dalyvaujantys šiuose kursuose pareigūnai yra pirmojo operacinio vadovavimo lygmens gelbėjimo darbų vadovai, kurie pradžioje mokėsi nuotoliniu būdu ir privalėjo išsilaikyti 40 klausimų testą (teigiamai reikėjo atsakyti į ne mažiau kaip 20 klausimų) ir tik gavus testo teigiamą įvertinimą buvo kviečiami tęsti kursų Mokykloje.

Kursuose dalyvauja 10 pareigūnų iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Panevėžio apskričių priešgaisrinių gelbėjimo valdybų. Kursų metu dalyviams bus pravedamos įvairios teorinės paskaitos, bus sudarytos sąlygos atlikti ir pristatyti savarankiškus darbus bei dalyvauti įvairiuose praktiniuose mokymuose.

2018-02-19

Šių metų vasario 16 d. – ypatinga diena, kurią paminėjo dauguma lietuvių. Ugniagesių gelbėtojų mokyklos kursantai Dainius Bielinis ir Darius Juška šventinį savaitgalį ne tik šventė atkurtos Lietuvos šimtmetį, bet ir garsino Mokyklos vardą sporto renginiuose skirtuose šiai ypatingai progai paminėti.

Dainius Bielinis dalyvavo Ignalinos sporto bazėje vykusiose lygumų slidinėjimo varžybose, kurių metu reikėjo įveikti kuo didesnį atstumą per 100 min. Kursantui pavyko nušliuožti 24 km.

Darius Juška Plungėje dalyvavo 3 km bėgime kartu su 200 kitų dalyvių. Plungės sporto rekreacijos centro organizuojamo bėgimo dalyviai, įveikę trasą, buvo apdovanoti atminimo medaliais. Vasario 17 d. šis kursantas užėmė III-ąją garbingą vietą stalo teniso turnyre skirtame paminėti ypatingą Lietuvos istorijos įvykį. Turnyre dalyvavo simboliškas skaičius dalyvių – 16 žaidėjų, organizavo – Plungės stalo teniso klubas „Žemaitė“.

Didžiuojamės mūsų kursantais!!!

2018-02-15

Šių metų vasario 15 d. Juodšilių Šilo gimnazijos moksleiviai atvyko pasveikinti būsimuosius ugniagesius gelbėtojus ir Ugniagesių gelbėtojų mokyklos kolektyvą Lietuvos šimtmečio proga. Gimnazistai giedojo Lietuvos valstybės himną, padovanojo tortą ir įvairią atributiką, susijusią su šia gražia švente. Mokyklos kursantai ir dėstytojai pravedė ekskursiją, papasakojo apie Mokykloje esančius gaisrinius automobilius bei įrangą.

2018-02-14

Vasario 12-15 dienomis Lietuvos Kariuomenės Sausumos pajėgų Juozo Lukšos mokymo centro Kovos kursuose vyksta pirmasis Karo komendantų mokymo kursas. Vasario 13 d. 23-ims kurso klausytojams paskaitas apie civilinės saugos organizavimą taikos ir karo metu, vietos savivaldos funkcijas ir veiklą, gyventojų perspėjimo ir informavimo, evakavimo organizavimą skaitė Ugniagesių gelbėtojų mokyklos specialistės Janina Monkeliūnienė ir Alina Paškevičiūtė. Vidaus tarnybos majoras Donatas Jakavonis pristatė gelbėjimo ir kitų neatidėliotinų darbų organizavimo aspektus.

2018-02-12

Šių metų vasario 12 d. Ugniagesių gelbėtojų mokykloje prasidėjo pirmieji C kategorijos vairuotojų mokymo kursai, kurių trukmė 130 val. Teoriniam mokymui skiriama 35 val. (visai grupei), praktiniam – 15 val. (kiekvienam asmeniui). Kursuose dalyvauja 6 Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnai iš Vilniaus ir Šiaulių apskričių priešgaisrinių gelbėjimo valdybų. Šių mokymų tikslas – parengti asmenį, galintį laikyti egzaminus valstybės įmonėje „Regitra“ C kategorijos transporto priemonės vairuotojo pažymėjimui gauti. Pasibaigus mokymui, klausytojų žinioms patikrinti bus organizuojamas egzaminas. Jis susideda iš teorinių žinių testo ir praktinių įgūdžių egzamino. Egzaminavimas vykdomas vadovaujantis Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susiekimo ministerijos nustatyta tvarka.

Ugniagesių gelbėtojų mokykla. Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
Adresas: R. Jankausko 2, LT-04310 Vilnius, LietuvaEl. paštas: ugm@vpgt.lt
Telefonas: +370 5 240 2802 Faksas: +370 5 240 2804 Įmonės kodas: 111962021