Adresas: R. Jankausko 2, LT-04310 Vilnius, LietuvaĮmonės kodas: 111962021
El. paštas: ugm@vpgt.ltTelefonas: +370 5 240 2802 Faksas: +370 5 240 2804

Naujienos

2017-04-27

Ugniagesiai gelbėtojai, atliekant įvairias visuomenės apklausas, yra geriausiai vertinami. Tai dažną žmogų paskatina priimti sprendimą - tapti ugniagesiu gelbėtoju. Apie ugniagesio gelbėtojo profesiją pastaruoju metu kalbama labai dažnai, viešoje erdvėje gausu visuomenei teikiamos informacijos apie jų atliekamą kasdienį darbą. Bet ar visi žino, kokį kelią turi nueiti jaunas žmogus, kuris nusprendžia tapti ugniagesiu gelbėtoju ir atkakliai siekia šios svajonės išsipildymo. Ugniagesių gelbėtojų mokykla (toliau – UGM), kurioje mokosi būsimi ugniagesiai gelbėtojai, šių metų balandžio 28 d. plačiai atveria duris ir kviečia visus, kam rūpi ugniagesio gelbėtojo profesija, iš arčiau pamatyti, kokiomis sąlygomis ir kaip mokosi kursantai.

2017-04-25

Balandžio 25 – 27 d. Ugniagesių gelbėtojų mokykloje vieši delegacija iš Vengrijos Nelaimių valdymo mokymo centro. Delegaciją sudaro šeši skirtingų sričių specialistai, dėstytojai bei skyrių viršininkai. Vizito tikslas susipažinti su Ugniagesių gelbėtojų mokyklos veikla, ugniagesio gelbėtojo profesiniu parengimu, mokymams skirtu pratybų lauku bei pasidalinti gerąja patirtimi susijusia su ugniagesių gelbėtojų parengimu. Taip pat per trijų dienų laikotarpį delegacija geriau pažins Lietuvą ir jos grožį.

2017-04-25

2017 m. balandžio 25-26 d. Ugniagesių gelbėtojų mokyklos Narų ir fizinio parengimo skyriaus darbuotojai vykdo Marijampolės apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos narų ir nėrimo vadovų atestaciją.

Atestacijoje dalyvauja 15 narų gelbėtojų ir 1 nėrimo vadovas.

Atestavimo metu tikrinamos narų teorinės žinios bei praktiniai įgūdžiai. Praktinių įgūdžių tikrinimo metu pareigūnai privalo parodyti savo gebėjimus plaukiant, neriant ir gelbėjant žmones vandenyje. Įvykdžius individualias praktinių įgūdžių tikrinimo užduotis bus atliekama grupinė užduotis, kurios metu bus vertinama narų posto darbas atvirame vandens šaltinyje. Vertinimo metu siekiama patikrinti gebėjimą dirbti komandoje, supratimą ir gebėjimą įvykdyti suformuotas užduotis bei mokėjimą dirbti su narų įranga.

Per 2016 m. Marijampolės apskrities gelbėjimo valdybos narai 30 kartų išvyko į gelbėjimo darbus ir ištraukė 13 skenduolių.

2017-04-24

Šių metų balandžio 24 d. prasidėjo valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnų 35 val. trukmės mokymai pagal Gelbėjimo darbų organizavimo aukštyje, gylyje vadovo kvalifikacijos tobulinimo programą. Mokymuose dalyvauja 8 valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnai, kurie pagal pareigybę gali būti pirmojo, antrojo arba trečiojo operacinio vadovavimo lygmens vadovais. Jie atvyko iš Vilniaus, Marijampolės, Panevėžio bei Telšių apskričių priešgaisrinių gelbėjimo valdybų ir iš Ugniagesių gelbėtojų mokyklos. Kursų metu 4 val. skirtos teoriniam mokymui, o 31 val. praktiniam mokymui. Didžiąją dalį mokymų pareigūnai atliks praktines užduotis susijusias su gelbėjimo darbų aukštyje bei gylyje atlikimu, pasinaudojant įranga, esančia automobilinėje cisternoje.

2017-04-24

2017 m. balandžio 24 -28 d. Civilinės saugos mokymo skyriuje vyksta kursai pagal Žmogaus saugos mokytojų įvadinio civilinės saugos mokymo programą. Kursuose dalyvauja 23 mokytojai atvykę iš įvairių Lietuvos miestų. Pagrindinis šių kursų tikslas - mokyti ir rengti visuomenę, kaip elgtis gresiant ar susidarius ekstremaliosioms situacijoms, suteikti dalykinę kompetenciją pedagogams, kurie moko civilinės saugos šalies ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigose. Kursų metu klausytojai susipažins su civilinės saugos sistema, jos veikimo principais, teisiniais ir organizaciniais pagrindais, gyventojų teisėmis, pareigomis civilinės saugos srityje, gyventojų apsaugos organizavimu, gamtinės, techninės, socialinės kilmės pavojais bei saugiu elgesiu joms susidarius.

2017-04-21

Kiekvienais metais Ugniagesių gelbėtojų mokyklos kursantai entuziastingai prisideda prie nacionalinės tvarkymosi akcijos DAROM. Šiais metais balandžio 21 d. NM-2017/63 grupės kursantai su dėstytojais pasirinko tvarkyti teritoriją, esančią prie Ugniagesių gelbėtojų mokyklos (toliau Mokyklos) pratybų lauko Valčiūnų kaime. Teritorija pasirinkta neatsitiktinai. Bendradarbiaujant su Juodšilių seniūnijos ir Vilniaus miškų urėdijos Parudaminos girininkijos darbuotojais buvo nutarta sutvarkyti teritoriją, esančią už pratybų lauko ribų, prie pagrindinių kelių, vedančių į Mokyklą bei dešimties metrų ruožą, esantį prie geležinkelio. Po paskaitų kursantai noriai darbavosi keletą valandų už Mokyklos teritorijos ribų, vėliau tvarkė pratybų lauko „švariąją zoną“. Juk smagu, kai aplink tave ne tik žalia, bet ir švari gamta.

2017-04-20

Šių metų balandžio 19 dieną Praktinio parengimo bei Narų ir fizinio parengimo skyriuose lankėsi iš Širvintų r. Zibalų pagrindinės mokyklos ir Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos. 15 vaikų ir 2 mokytojos susipažino su ugniagesio gelbėtojo profesija, stebėjo praktinius užsiėmimus. Taip pat vaikams buvo pristatyta įranga su kuria ugniagesiams gelbėtojams tenka susidurti kasdieniniame darbe ir buvo sudaryta galimybė išbandyti ugniagesio gelbėtojo apsaugines priemones bei naudojamą įrangą.

2017-04-19

Balandžio 17 – 21 d. Ugniagesių gelbėtojų mokyklos (toliau - Mokykla) Praktinio parengimo skyriuje vyksta Gelbėjimo darbų vadovų kvalifikacijos tobulinimo kursai, skirti pirmojo ir antrojo operacinio lygmens gelbėjimo darbų vadovams. Dalyvaujantys šiuose kursuose pareigūnai pradžioje mokėsi nuotoliniu būdu ir privalėjo išsilaikyti testą, kurį sudarė 40 klausimų (teigiamai reikėjo atsakyti į ne mažiau kaip 20 klausimų) ir tik gavus testo teigiamą įvertinimą buvo kviečiami tęsti kursų Mokykloje.

Kursuose dalyvauja pareigūnai iš Vilniaus, Kauno, Marijampolės, Alytaus, Šiaulių, Panevėžio apskričių priešgaisrinių gelbėjimo valdybų, Mažeikių objektinės priešgaisrinės gelbėjimo valdybos bei iš Visagino ir Specialiosios priešgaisrinių gelbėjimo valdybų. Iš viso kursuose dalyvauja 13 pareigūnų. Kursų metu dalyviams bus pravedamos įvairios teorinės paskaitos, bus sudarytos sąlygos atlikti ir pristatyti savarankiškus darbus bei dalyvauti įvairiuose praktiniuose užsiėmimuose.

2017-04-18

Šių metų balandžio 18–19 ir 20-21 dienomis Ugniagesių gelbėtojų mokyklos (toliau – mokykla) Narų ir fizinio parengimo skyriuje vyksta mokymai pagal Gelbėjimo darbų organizavimo vandenyje (ant ledo) kvalifikacijos tobulinimo programą, kurioje dalyvauja pirmojo operacinio vadovavimo lygmens pareigūnai (2 grupės). Į šiuos mokymus pateko pareigūnai, kurie sėkmingai išlaikė testus po mokymosi mokyklos virtualioje aplinkoje. Mokymų metu pareigūnai bus supažindinti su gelbėjimo darbų organizavimu vandenyje ir ant ledo, su įranga ir priemonėmis, skirtomis gelbėti vandenyje ir ant ledo bei supažindinti su narų gelbėtojų veiklos organizavimo tvarka.

2017-04-14

2017 m. balandžio 14 dieną Ugniagesių gelbėtojų mokyklos Praktinio parengimo skyriuje lankėsi Parudaminio Kristaus Atsimainymo parapijos klebonas Miroslav Balcevič ir Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos klierikas Darius Graževič. Svečiai bendravo su UG-17/16 ir NM-2017/63 grupių kursantais siekdami priminti šv.Velykų svarbą krikščionybėje. „Juk Velykos pirmiausia – pati didžiausia ir svarbiausia krikščionių šventė, kurios metu minime Kristaus – Mesijo – prisikėlimą iš mirusiųjų. Velykos švenčiamos nuo pat pirmųjų amžių, t. y. nuo Kristaus laikų, būtent apie jas ir formavosi krikščioniškas tikėjimas. Pats Dievas, tapęs žmogumi, mirė ir prisikėlė dėl žmogaus išganymo. Tai yra tas pirminis Velykų supratimas.“ – pasakojo svečiai.

Ugniagesių gelbėtojų mokykla. Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
Adresas: R. Jankausko 2, LT-04310 Vilnius, LietuvaEl. paštas: ugm@vpgt.lt
Telefonas: +370 5 240 2802 Faksas: +370 5 240 2804 Įmonės kodas: 111962021