Adresas: R. Jankausko 2, LT-04310 Vilnius, LietuvaĮmonės kodas: 111962021
El. paštas: ugm@vpgt.ltTelefonas: +370 5 240 2802 Faksas: +370 5 240 2804

Naujienos

2018-04-19

2018 m. balandžio 17-19 d. Ugniagesių gelbėtojų mokykloje vyksta kursai pagal Asmenų, dalyvaujančių valdant ekstremaliąsias situacijas, įvadinio civilinės saugos mokymo programą. Kursuose dalyvauja 24 valstybės ir savivaldybių ekstremalių situacijų komisijų ir operacijų centrų nariai. Pagrindinis šių kursų tikslas - pristatyti ekstremaliųjų situacijų valdymo organizavimo pagrindus, veiksmus likviduojant ekstremaliąsias situacijas ir šalinant jų padarinius, supažindinti su civilinės saugos organizavimo Lietuvoje principais, būdingomis ekstremaliosiomis situacijomis, gyventojų apsaugos organizavimu. Mokymų trukmė – 21 valanda.

2018-04-18

Siekiant tinkamai pasirengti 2018 m. gegužės 23-28 d. Austrijos Respublikoje vyksiančioms Europos sąjungos organizuojamoms tarptautinėms civilinės saugos „MODEX 2018“ pratyboms (toliau – pratybos), kuriose planuoja dalyvauti Lietuvos tarptautinės pagalbos teikimo komanda (toliau – komanda), šių metų balandžio 16-19 d. Ugniagesių gelbėtojų mokykloje vyksta parengiamieji mokymai. Mokymų metu komanda daugiausia ruošis pagalbos teikimui įvykus žemės drebėjimui.

Parengiamuosiuose mokymuose dalyvauja 35 Lietuvos tarptautinės pagalbos teikimo komandos nariai: 27 valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnai, 4 kinologai (2 iš Valstybės sienos apsaugos tarnybos ir 2 iš Baltijos kinologijos centro) bei 4 medikai (2 iš Kauno miesto Greitosios medicinos pagalbos ir 2 iš Kauno klinikų).

2018-04-16

Šių metų balandžio 16 d. Ugniagesių gelbėtojų mokykloje prasidėjo Plaukiko-gelbėtojo mokymo kursai, kurių trukmė 66 val. Kursuose dalyvauja 10 valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnų iš Alytaus, Šiaulių, Kauno ir Vilniaus apskričių priešgaisrinių gelbėjimo valdybų. Kursų dalyviai, baigę šiuos kursus mokės gelbėti žmones nuo vandens paviršiaus ir nuskendusius iki 6 m gylio, mokės išlaisvinimo būdus nuo skęstančiojo sugriebimų, transportavimo ir išnešimo į krantą būdus, gelbėjimo priemonių naudojimo ir eksploatacijos taisykles, taip pat mokės atlikti jų remontą bei suteikti pirmąją medicininę pagalbą ar net atlikti reanimaciją. Kursus sudaro 16 val. teorinių mokymų ir 50 val. – praktinių užduočių atlikimas.

2018-04-16

Šių metų balandžio 16 d. prasidėjo valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnų 35 val. trukmės mokymai pagal Gelbėjimo darbų organizavimo aukštyje, gylyje vadovo kvalifikacijos tobulinimo programą. Mokymuose dalyvauja 6 valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnų, kurie pagal pareigybę gali būti pirmojo, antrojo arba trečiojo operacinio vadovavimo lygmens vadovais. Didžiąją dalį mokymų pareigūnai atliks praktines užduotis (joms skirta 31 val.) susijusias su gelbėjimo darbų aukštyje bei gylyje atlikimu, pasinaudojant įranga, esančia automobilinėje cisternoje.

2018-04-13

Šių metų balandžio 9 d. Ugniagesių gelbėtojų mokyklos Praktinio parengimo skyriuje prasidėjo kursai pagal Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesio gelbėtojo įvadinio mokymo programą bei pagal Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesio gelbėtojo kvalifikacijos kėlimo programą. Pirmuosiuose kursuose dalyvauja 22 būsimi pareigūnai, siekiantys įgyti teisę dirbti ugniagesiais gelbėtojais valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje, o antruosiuose – 7 pareigūnai. Kursantai kursų metu įgys teorines žinias bei praktinius gebėjimus dirbti su gaisrine, gelbėjimo įranga ir atlikti ugniagesio gelbėtojo funkcijas įvairių įvykių likvidavimo metu taip pat besimokydami dalyvaus sporto varžybose, švietėjiškuose renginiuose bei akcijose, kurių metu bus populiarinama ugniagesio gelbėtojo profesija. Sėkmingai baigę kursus įgys teisę dirbti valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje ugniagesiais gelbėtojais.

2018-04-11

Šių metų balandžio 9 – 10 d. ir 12 – 13 d. Ugniagesių gelbėtojų mokykloje vyksta Gelbėjimo darbų organizavimo vandenyje (ant ledo) vadovo kvalifikacijos tobulinimo kursai, kuriuose dalyvauja 20 valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnai atvykę iš Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Telšių, Tauragės, Utenos bei Elektrėnų. Mokymo trukmė 18 val., kurios susideda iš nuotolinio bei kontaktinio mokymo. Prieš atvykstant į kontaktinius mokymus pareigūnai išlaikė testą, apimantį šias temas: Gelbėjimo darbams vandenyje skirta įranga ir jos panaudojimo galimybės; Paieškos būdai vandenyje; Gelbėtojų veiksmai vandenyje ir ant ledo; Pirmoji pagalba skęstančiajam; Skęstančiojo transportavimas ir išnešimo į krantą būdai; Narų gelbėtojų veiklos principai. Kontaktinių mokymų metu pareigūnai daugiausia laiko gvildena temas: Gelbėjimo darbų vandenyje ir (ar) ant ledo atlikimas; Vadovavimas ir gelbėjimo darbų vandenyje ir (ar) ant ledo organizavimas.

2018-04-11

2018 m. balandžio 10 - 12 d. Ugniagesių gelbėtojų mokykloje vyksta kursai pagal Ūkio subjektų ir įstaigų, kuriose nuolat ar laikinai būna žmonių, vadovų arba jų įgaliotų asmenų įvadinio civilinės saugos mokymo programą. Kursuose dalyvauja 43 klausytojai iš mokymo įstaigų, apgyvendinimo paslaugas teikiančių įmonių, prekybos centrų. Šios programos tikslas – mokyti įstaigų vadovus ar jų įgaliotus asmenis vykdyti nustatytas funkcijas civilinės saugos srityje, kaip organizuoti žmonių apsaugą susidarius ekstremaliosioms situacijoms, supažindinti juos su civilinės saugos sistemos organizavimo ir veikimo teisiniais bei organizaciniais principais, teisėmis ir pareigomis civilinės saugos srityje, regionui būdingomis ekstremaliosiomis situacijomis.

2018-04-04

Šių metų balandžio 3 d. Ugniagesių gelbėtojų mokykloje prasidėjo C kategorijos vairuotojų mokymo kursai, kurių trukmė 132 val. Teoriniam mokymui skiriama 36 val. (visai grupei), praktiniam mokymui – 16 val. (kiekvienam asmeniui). Kursuose dalyvauja 6 valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnai iš Vilniaus ir Šiaulių apskričių priešgaisrinių gelbėjimo valdybų. Šių mokymų tikslas – parengti asmenį, galintį laikyti egzaminus valstybės įmonėje „Regitra“ C kategorijos transporto priemonės vairuotojo pažymėjimui gauti. Pasibaigus mokymui, klausytojų žinioms patikrinti bus organizuojamas egzaminas. Jis susideda iš teorinių žinių testo ir praktinių įgūdžių egzamino. Egzaminavimas vykdomas vadovaujantis Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susiekimo ministerijos nustatyta tvarka.

2018-04-04

Šių metų balandžio 3 – 6 d. Ugniagesių gelbėtojų mokyklos (toliau - Mokykla) Praktinio parengimo skyriuje vyksta Cheminių įvykių likvidavimo organizavimo vadovo kvalifikacijos tobulinimo kursai gelbėjimo darbų vadovams. Dalyvaujantys šiuose kursuose pareigūnai pradžioje mokėsi savarankiškai ir privalėjo išsilaikyti testą, kurį sudarė 40 klausimų (teigiamai reikėjo atsakyti į ne mažiau kaip 20 klausimų) ir tik gavus testo teigiamą įvertinimą buvo kviečiami tęsti kursų Mokykloje. Kursuose dalyvauja pareigūnai iš Kauno, Šiaulių, Panevėžio ir Alytaus apskričių priešgaisrinių gelbėjimo valdybų, taip pat iš Elektrėnų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos. Iš viso kursuose dalyvauja 10 pareigūnų. Kursų metu dalyviams bus pravedamos teorinės paskaitos, sudarytos sąlygos atlikti ir pristatyti savarankiškus darbus bei dalyvauti praktiniuose užsiėmimuose gvildenant cheminių įvykių likvidavimo organizavimo ypatumus.

2018-04-03

Šių metų balandžio 3 – 6 d. Ugniagesių gelbėtojų mokykloje mokosi 80 VĮ Lietuvos oro uostų Vilniaus, Kauno ir Palangos filialų darbuotojai pagal ugniagesio kvalifikacijos tobulinimo mokymo programą.

16 val. trukmės mokymuose analizuojamos tokios temos: Orlaivio avarijos likvidavimo darbai; Gelbėjimo darbų organizavimas įvykus orlaivio avarijai; Gaisro gesinimo bei nukentėjusiųjų paieškos darbai administraciniame (terminalo) pastate; Praktiniai orlaivio šalinimo užsiėmimai su gelbėjimo įranga (hidraulinė ir pneumatinė).

Ugniagesių gelbėtojų mokykla. Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
Adresas: R. Jankausko 2, LT-04310 Vilnius, LietuvaEl. paštas: ugm@vpgt.lt
Telefonas: +370 5 240 2802 Faksas: +370 5 240 2804 Įmonės kodas: 111962021