Adresas: R. Jankausko 2, LT-04310 Vilnius, LietuvaĮmonės kodas: 111962021
El. paštas: ugm@vpgt.ltTelefonas: +370 5 240 2802 Faksas: +370 5 240 2804

Naujienos

2016-04-29

2016 m. balandžio 28 d. Ugniagesių gelbėtojų mokyklos Mokymo skyriaus vyresnioji specialistė Natalija Šaripova kartu su septyniais UG-16/14 grupės kursantais dalyvavo konkurse "Branduolinis pavojus. Būtina žinoti", kuris vyko Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pasieniečių mokykloje. Konkursas buvo skirtas paminėti Černobylio atominės elektrinės avarijos 30-osioms metinėms. Konkurso tikslas - šviesti visuomenę apie branduolinį pavojų, Lietuvos saugumo ir gynybos politiką bei skatinti tarpmokyklinį bendradarbiavimą, gerosios patirties sklaidą, formuoti vertybines nuostatas. Be Ugniagesių gelbėtojų mokyklos kursantų konkurse dalyvavo ir kitų mokymo įstaigų komandos. Mokyklos kursantai pristatė pranešimą apie apsaugos priemones, kurias naudoja ugniagesiai gelbėtojai likviduojant įvykius susijusius su radioaktyviomis medžiagomis. Taip pat šias visas priemones kursantai ir pademonstravo, atsakė į užduotus dalyvių klausimus. Antroji užduotis komandoms buvo per 5 minutes surasti salėje paslėptą jonizuojančios spinduliuotės šaltinį panaudojant dozimetrus. Konkurso vertinimo komisija Ugniagesių gelbėtojų mokyklos kursantams skyrė pirmą vietą.

2016-04-27

Įgyvendinant Lietuvos policijos mokyklos, Pasieniečių mokyklos, Muitinės mokymo centro ir Ugniagesių gelbėtojų mokyklos bendradarbiavimo ir susitikimų planą, šių metų balandžio 26 d. aštuoni Ugniagesių gelbėtojų mokyklos UG-16/14 grupės kursantai, besimokantys pagal ugniagesio gelbėtojo modulinę profesinio mokymo programą bei juos lydėjęs Ugniagesių gelbėtojų mokyklos Mokymo skyriaus vyriausiasis specialistas vidaus tarnybos majoras Juozas Janavičius lankėsi Muitinės mokymo centre ir Muitinės muziejuje. Vyriausiasis muziejininkas kursantus supažindino su esama muziejuje dokumentine bei kita ekspozicine medžiaga apie Lietuvos muitinės istoriją. Muitinės mokymo centro kinologai pademonstravo, kaip dresuojami šunys, kaip apmokomi būsimieji kinologai.

2016-04-26

2016 m. balandžio 26 d. – balandžio 28 d. Civilinės saugos mokymo skyriuje, Nemenčinėje, Kalno g. 27, vyksta kursai pagal Asmenų, dalyvaujančių ekstremaliųjų situacijų valdyme, įvadinio civilinės saugos mokymo programą. Kursuose dalyvauja 30 klausytojų.

2016-04-22

2016 m. balandžio 19-21 d. Austrijos Respublikoje, Linco mieste vyko EFSCA (Europos priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų koledžų asociacijos) darbo grupės pasitarimas. Jame dalyvavo Austrijos, Vokietijos ir Olandijos priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų mokymo įstaigų atstovai. Susitikimui pirmininkavo Ugniagesių gelbėtojų mokyklos viršininkas vidaus tarnybos pulkininkas Valdas Krulikauskas. Pasitarimas, pavadinimu „Priešgaisrinių tarnybų savanorių mokymas“, inicijuotas siekiant aktyvinti EFSCA darbo grupės veiklas minėta tema.

2016-04-21

Ugniagesių gelbėtojų mokykla padeda nuotolinį mokymą pagal Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų ir atsakingų asmenų, kuriems pavesta kontroliuoti objekto priešgaisrinę būklę ir imtis priemonių priešgaisrinės saugos reikalavimams vykdyti, priešgaisrinės saugos mokymo programą. Per savaitę užsiregistravę klausytojai turi susipažinti su pateikta mokymosi medžiaga ir išspręsti testą. Sėkmingai išsprendusiems testą bus išsiųsti šios mokymo programos baigimo pažymėjimai.

Norintys mokytis nuotoliniu būdu turi el. paštu ugm@vpgt.lt išsiųsti prašymą priimti į nuotolinio mokymo kursus pagal Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų ir atsakingų asmenų, kuriems pavesta kontroliuoti objekto priešgaisrinę būklę ir imtis priemonių priešgaisrinės saugos reikalavimams vykdyti, priešgaisrinės saugos mokymo programą, atsiųsti duomenis, kurie reikalingi išrašyti išankstinio apmokėjimo sąskaitą. Su Jumis susieks Ugniagesių gelbėtojų mokyklos atstovas, kuris paaiškins tolesnius Jūsų veiksmus.

Nuotolinis mokymas suteikia galimybę mokytis darbo vietoje ar namie, kai Jūs to norite ir turite laisvo laiko.

2016-04-20

Šių metų balandžio 19 d. Ugniagesių gelbėtojų mokyklos Praktinio parengimo skyriuje lankėsi mažieji svečiai iš Vilniaus Švento Kristoforo progimnazijos. 38 trečių – ketvirtų klasių mokiniai Karjeros dienos proga domėjosi ugniagesio gelbėtojo profesija. Praktinio parengimo skyriaus pareigūnai surengė ekskursiją, kurios metu mėgino atskleisti ugniagesio gelbėtojo darbo subtilybes bei žavesį.

2016-04-18

Šių metų balandžio 18 d. Ugniagesių gelbėtojų mokykloje prasidėjo mokymai pagal Asmens, pretenduojančio į tarnybą VPGT, įvadinio mokymo programą. Mokymuose dalyvauja 11 kursantų iš Bendrojo pagalbos centro, Alytaus, Utenos, Telšių, Marijampolės apskričių ir Mažeikių objektinės priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų. Kursantai mokysis 1 savaitę. Išklausę programos kursą, kursantai bus susipažinę su priešgaisrinę saugą reglamentuojančiais teisės aktais, civilinę saugą reglamentuojančiais teisės aktais, valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos struktūra ir funkcijomis. Baigiamasis egzaminas programą įvykdžiusiems kursantams numatytas 2016 m. balandžio 22 d.

2016-04-18

2016 m. balandžio 18 d. – gegužės 27 d. Ugniagesių gelbėtojų mokykloje prasidėjo mokymai pagal Pirmojo ir antrojo operacinio vadovavimo lygmens gelbėjimo darbų vadovo kvalifikacijos tobulinimo programos nuotolinio mokymo dalį. Klausytojai turės susipažinti su Ugniagesių gelbėtojų mokyklos tinklapyje nuotolinio mokymo skiltyje esančios programos patalpinta mokymo medžiaga, o po to išspręsti testą. Klausytojai, sėkmingai išsprendę testą, bus kviečiami tęsti mokymą į Ugniagesių gelbėtojų mokyklą 2016 m. birželio 6 – 10 dienomis.

Nuotolinis mokymas – tai mokymas, pagrįstas klausytojo savarankiškumu, jo noru gauti informaciją ir gebėjimu tą informaciją pritaikyti savo reikmėms. I-II operacinio vadovavimo lygio gelbėjimo darbų vadovo mokymo programa yra pirmoji, kurią siūlo Ugniagesių gelbėtojų mokykla valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnams. Planuojama, kad dar 2016 metais Ugniagesių gelbėtojų mokykla pradės mokymą pagal tris gelbėjimo darbų vadovo ir dvi psichologinio parengimo kvalifikacijos tobulinimo programas.

2016-04-14

2016 m. balandžio 11-15d. Ugniagesių gelbėtojų mokykloje vyksta Kėlimo platformų ir jų įrangos operatorių mokymai, juose dalyvauja 15 pareigūnų iš Alytaus, Šiaulių, Tauragės, Klaipėdos Priešgaisrinių gelbėjimo valdybų taip pat iš Mažeikių objektinės priešgaisrinės gelbėjimo valdybos ir Gaisrinių tyrimų centro atstovas.

Teorinių ir praktinių užsiėmimų metu Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnai mokomi dirbti su gaisrinėmis automobilinėmis kopėčiomis (keltuvais), turinčiomis lopšį.

2016-04-13

2016 m. balandžio 12-13 d. Ugniagesių gelbėtojų mokyklos Narų ir fizinio parengimo skyriaus pareigūnai vykdo Marijampolės apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos (toliau – Marijampolės APGV) narų ir nėrimo vadovų atestaciją. Atestacijoje dalyvauja 12 narų gelbėtojų (2 iš jų yra ir nėrimo vadovai).

Atestavimo metu bus tikrinamos narų ir nėrimo vadovų teorinės žinios bei praktiniai įgūdžiai. Praktinių įgūdžių tikrinimo metu pareigūnai turi parodyti savo gebėjimus plaukiant, neriant ir gelbėjant žmones vandenyje. Įvykdžius individualias praktinių įgūdžių tikrinimo užduotis atliekama grupinė užduotis, kurios metu vertinamas narų posto darbas atvirame vandens šaltinyje. Vertinimo metu siekiama patikrinti gebėjimą dirbti komandoje, supratimą ir gebėjimą įvykdyti suformuotas užduotis bei mokėjimą dirbti su narų įranga.

Per praėjusius 2015 m. Marijampolės APGV narai į įvykius buvo išvykę 12 kartų, surado 5 skenduolius. Tai pat Marijampolės APGV narai aktyviai dalyvauja prevencinėje veikloje „Būk saugus vandenyje“, kurios metu per 2015 m. baseine ir prie atvirų vandens šaltinių apmokė 62 moksleivius kaip saugiai elgtis vandenyje ir suteikti pagalbą skęstantiems. Atšilus orams Marijampolės APGV narai žada pratęsti dalyvavimą minėtoje akcijoje.

Ugniagesių gelbėtojų mokykla. Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
Adresas: R. Jankausko 2, LT-04310 Vilnius, LietuvaEl. paštas: ugm@vpgt.lt
Telefonas: +370 5 240 2802 Faksas: +370 5 240 2804 Įmonės kodas: 111962021