Adresas: R. Jankausko 2, LT-04310 Vilnius, LietuvaĮmonės kodas: 111962021
El. paštas: ugm@vpgt.ltTelefonas: +370 5 240 2802 Faksas: +370 5 240 2804

Naujienos

2018-03-19

Šių metų kovo 16 d. Ugniagesių gelbėtojų mokyklos (toliau – Mokykla) UG-17/17 grupės kursantas Artūras Nugaris lankėsi Sedos miestelio Vytauto Mačernio gimnazijoje, Mažeikių r. ir absolventams pristatė ugniagesio gelbėtojo profesiją bei Mokyklos veiklą. 18 dvyliktokų turėjo galimybę pasimatuoti ugniagesio gelbėtojo apsauginius rūbus. Pasak kursanto, daugelis besimatuojančių ugniagesio gelbėtojo apsauginius rūbus norėjo pajusti tą sunkią naštą, kurią ugniagesiai nešioja kasdien. Kursantas supažindino gimnazistus su stojimo į vidaus tarnybą tvarka ir su karjeros galimybėmis valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje. Neseniai šioje gimnazijoje vidurinį išsilavinimą įgijęs kursantas noriai dalijosi įspūdžiais apie mokslus Ugniagesių gelbėtojų mokykloje. Po pristatymo gimnazistai juokavo, kad sunkiausia yra atitikti sveikatos reikalavimus, o fizinis pasirengimas – vieni juokai. Visgi visi sutiko, kad ugniagesio gelbėtojo darbas yra sunkus ir labai pavojingas sveikatai, tačiau keletas absolventų jau šių metų liepos mėnesį ketina išbandyti savo jėgas stojimo į Ugniagesių gelbėtojų mokyklą atrankoje.

2018-03-12

Šių metų kovo 12 d. Ugniagesių gelbėtojų mokykloje prasidėjo Plaukiko-gelbėtojo mokymo kursai, kurių trukmė 66 val. Kursuose dalyvauja 12 valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnų iš Alytaus, Šiaulių, Kauno ir Vilniaus apskričių priešgaisrinių gelbėjimo valdybų. Kursų dalyviai, baigę šiuos kursus, mokės gelbėti žmones nuo vandens paviršiaus ir nuskendusius iki 6 m gylio, mokės išlaisvinimo būdus nuo skęstančiojo sugriebimų, transportavimo ir išnešimo į krantą būdus, gelbėjimo priemonių naudojimo ir eksploatacijos taisykles, taip pat mokės atlikti jų remontą bei suteikti pirmąją medicininę pagalbą ar net atlikti reanimaciją. Kursus sudarys 16 val. teorinių mokymų ir 50 val. – praktinių užduočių atlikimui.

2018-03-12

Šių metų kovo 12 d. prasidėjo valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnų 39 val. trukmės mokymai pagal Gelbėjimo darbų organizavimo aukštyje, gylyje vadovo kvalifikacijos tobulinimo programą. Mokymuose dalyvauja 8 valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnai, kurie pagal pareigybę gali būti pirmojo, antrojo arba trečiojo operacinio vadovavimo lygmens vadovais. Kursų dalyviai prieš atvykdami į Ugniagesių gelbėtojų mokyklą mokėsi nuotoliniuose kursuose, kurių trukmė buvo 31 val. ir tik išlaikę baigiamąjį testą įgijo teisę atvykti į praktinius mokymus. Didžiąją dalį mokymų pareigūnai atliks praktines užduotis, susijusias su gelbėjimo darbų aukštyje bei gylyje atlikimu, pasinaudojant įranga, esančia automobilinėje cisternoje.

2018-03-08

Šių metų kovo 8 d. Ugniagesių gelbėtojų mokykloje lankėsi Nacionalinio kraujo centro darbuotojai. Apie 35 Ugniagesių gelbėtojų mokyklos pareigūnai ir darbuotojai bei kursantai ir Gaisrinių tyrimų centro darbuotojai neatlygintinai davė kraujo. Šis kilnus poelgis sergantiems žmonėms suteiks galimybę pasveikti ar net išgelbės jų gyvybes. Pasak Nacionalinio kraujo centro darbuotojų 35 kraujo donorai gali išgelbėti net iki 105 gyvybių. Kiekvienas kraujo donoras galėjo gauti atminimo dovanėles arba paaukoti bilietą į kino teatrą socialiai pažeidžiamiems vaikams. Džiugu, kad daugiau nei pusė dalyvavusių šioje gražioje akcijoje paaukojo vaikučiams. Davusieji pirmąjį kartą gavo pažymėjimus liudijančius apie šios kilnios veiklos pirmąjį žingsnį.

2018-03-06

Šių metų kovo 2 d. Ugniagesių gelbėtojų mokyklos (toliau – Mokykla) UG-17/17 grupės kursantas Justas Paltanavičius lankėsi Tauragės Žalgirių gimnazijoje ir absolventams pristatė ugniagesio gelbėtojo profesiją ir Mokyklos veiklą. 20 dvyliktokų turėjo galimybę pasimatuoti ugniagesio gelbėtojo apsauginius rūbus bei kvėpavimo organų apsaugos aparatą. Kursantas supažindino su stojimo į vidaus tarnybą tvarka ir su karjeros galimybėmis valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje. Neseniai šioje gimnazijoje vidurinį išsilavinimą įgijęs kursantas noriai dalinosi įspūdžiais apie mokslus Ugniagesių gelbėtojų mokykloje.

2018-03-05

Kovo 5 – 9 d. Ugniagesių gelbėtojų mokyklos (toliau - Mokykla) Praktinio parengimo skyriuje vyksta Gelbėjimo darbų vadovų kvalifikacijos tobulinimo kursai, skirti trečiojo operacinio vadovavimo lygmens gelbėjimo darbų vadovams. Pagrindiniai šių kursų tikslai yra:

- suteikti kursų dalyviams žinių ir praktinių įgūdžių, reikalingų gelbėjimo darbų vadovo funkcijoms vykdyti, taip pat suteikti žinių apie ekstremaliosios situacijos susidarymo prielaidas ir galimybę valdyti susidariusią ekstremaliąją situaciją savivaldybės lygiu.

- tobulinti gelbėjimo darbų vadovų gebėjimus vertinti situaciją ir priimti tinkamus sprendimus, organizuoti darbų koordinavimo štabo darbą ir koordinuoti veiksmus su įvykio, ekstremalaus įvykio vietoje dirbančiomis kitomis civilinės saugos sistemos pajėgomis;

Dalyvaujantys šiuose kursuose pareigūnai pradžioje mokėsi nuotoliniu būdu ir privalėjo išsilaikyti testą, kurį sudarė 40 klausimų (teigiamai reikėjo atsakyti į ne mažiau kaip 20 klausimų) ir tik gavus testo teigiamą įvertinimą buvo kviečiami tęsti kursų jau pačioje Mokykloje.

Kursuose dalyvauja 13 valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnų.

2018-03-01

Šių metų vasario 26 d. Ugniagesių gelbėtojų mokykloje prasidėjo Plaukiko-gelbėtojo mokymo kursai, kurių trukmė 66 val. Kursuose dalyvauja 10 valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnai iš Utenos, Šiaulių, Kauno ir Vilniaus apskričių priešgaisrinių gelbėjimo valdybų ir 2 Lietuvos kariuomenės Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo bataliono kariai. Kursų dalyviai baigę šiuos kursus mokės gelbėti žmones nuo vandens paviršiaus ir nuskendusius iki 6 m gylio, mokės išlaisvinimo būdus nuo skęstančiojo sugriebimų, transportavimo ir išnešimo į krantą būdus, gelbėjimo priemonių naudojimo ir eksploatacijos taisykles, taip pat mokės atlikti jų remontą bei suteikti pirmąją medicininę pagalbą. Kursus susideda iš 16 val. teorinių mokymų ir 50 val. – praktinių užduočių atlikimo.

2018-02-23

Skelbiame asmenų, laimėjusių 2018 m. vasario 22 d. atranką į Ugniagesių gelbėtojų mokyklą, sąrašą

2018-02-22

Šių metų vasario 21-22 d. Ugniagesių gelbėtojų mokyklos pareigūnai vykdo Alytaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos (toliau – APGV) 15 narų gelbėtojų ir 3 nėrimo vadovų atestaciją.

Alytaus APGV per 2017m. į įvykius išvyko 22 kartus, kurių metu ištraukė 4 skenduolius. 2017 m. Alytaus APGV 2-os komandos narai pravedė 22 prevencines akcijas: 3 akcijos bendros suaugusiems ir vaikams, 9 akcijos mokyklinio amžiaus vaikams. Akcijų metu narai teoriškai ir praktiškai mokė, kaip atpažinti skęstantįjį, kaip saugiai gelbėti, kaip elgtis pradėjus pačiam skęsti, kaip suteikti išgelbėtajam pirmąją pagalbą, buvo dalinamos atmintinės kaip saugiai elgtis vandenyje. Mokiniams taip pat buvo pademonstruota narų gelbėtojų naudojama technika ir įranga. Viso akcijose dalyvavo apie 2100 žmonių. Viena didžiausių akcijų vyko 2017 m. sausio ir vasario mėn. Alytaus APGV 2-os komandos narai Alytaus miesto ir rajono mokiniams pravedė akciją „Saugus elgesys ant ledo“. Akcijos metu narai teoriškai ir praktiškai mokė, kaip saugiai elgtis ant ledo. Mokiniams taip pat buvo pademonstruota narų gelbėtojų naudojama technika ir įranga. Akcija buvo rodoma per LRT televiziją. Viso akcijoje dalyvavo apie 1086 žmonių.

2018-02-21

Šių metų vasario 20 – 21 d. Ugniagesių gelbėtojų mokykloje vyksta Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnų mokymai pagal Instruktoriaus mokymo dirbti su gelbėjimo nuo vandens paviršiaus priemonėmis mokymo programą, kurių trukmė 20 val., iš jų 8 val. skiriamos nuotoliniam mokymui, 2 val. – teoriniam mokymui, 10 val. – praktiniam mokymui. Mokymų tikslas – parengti asmenį, gebantį mokyti saugiai atlikti gelbėjimo darbus ant vandens ir ledo ir dirbti su gelbėjimo nuo vandens paviršiaus priemonėmis. Daugiausiai laiko kursų metu skiriama mokymo su žmonių gelbėjimo nuo vandens ir ledo paviršiaus priemonėmis metodikai bei skendusio ar praradusio sąmonę žmogaus išnešimo iš vandens būdams. Mokymuose dalyvauja 14 būsimųjų instruktorių.

Ugniagesių gelbėtojų mokykla. Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
Adresas: R. Jankausko 2, LT-04310 Vilnius, LietuvaEl. paštas: ugm@vpgt.lt
Telefonas: +370 5 240 2802 Faksas: +370 5 240 2804 Įmonės kodas: 111962021