Adresas: R. Jankausko 2, LT-04310 Vilnius, LietuvaĮmonės kodas: 111962021
El. paštas: ugm@vpgt.ltTelefonas: +370 5 240 2802 Faksas: +370 5 240 2804

Naujienos

2017-02-24

Šių metų vasario 23 d. Vidaus reikalų ministerijoje buvo apibendrintas dalyvavimas „Litexpo“ parodų rūmuose vykusioje 15-oje tarptautinėje mokymosi, žinių ir karjeros planavimo parodoje „Studijos 2017“. Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos atstovai parodoje dalyvavo pirmą kartą. Vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas padėkomis ir gražiais žodžiais padėkojo tiems, kurie reprezentavo VPGT, Ugniagesių gelbėtojų mokyklą ar BPC arba tiesiog mūsų profesiją. „Dabar dar sunku vertinti, kokią įtaką dalyvavimas parodoje turės jaunimui renkantis ugniagesio gelbėtojo ar BPC dispečerio "duoną", bet nuoširdžiai dėkodamas visiems kas prisidėjo prie šio "projekto" tikiu, kad į ateityje vyksiančias atrankas atvyks gausesnis būrys jaunų, fiziškai ir psichologiškai stiprių, motyvuotų vyrų, kurie jau netrukus taps tokiais, kaip dabartiniai kursantai Rokas Lindenis ar Vidmantas Šlečkus!“ – teigė Ugniagesių gelbėtojų mokyklos viršininkas Valdas Krulikauskas.

2017-02-21

Asmenų, laimėjusių 2017 m. vasario 20 d. atranką, sąrašas

1. Karolis Ruseckas - Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba

2. Artūras Kyzikas - Klaipėdos apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba

2017-02-21

Šių metų vasario 20 – 21 d. ir 22 – 23 d. Ugniagesių gelbėtojų mokykloje vyksta 16 val. trukmės PGP poreikio nustatymo mokymo kursai. Tikslas – išmokyti apskaičiuoti reikiamą priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų poreikį gaisrui gesinti. Kursuose dalyvauja, į dvi grupes padalinti, 23 valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnai, kurie pagal pareigybę gali būti pirmojo, antrojo arba trečiojo operacinio vadovavimo lygmens vadovais. Dalyviai su gvildenamomis temomis jau yra susipažinę nuotolinių mokymų metu, kurių trukmė buvo12 val. Šias dienas vyksta tik praktiniai mokymai, kurių metu pareigūnai, atvykę iš Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Šiaulių, Utenos ir Marijampolės APGV bei iš Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento, išmoks apskaičiuoti pajėgų ir priemonių poreikį.

2017-02-21

Šių metų vasario 20 d. prasidėjo valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnų 39 val. trukmės mokymai pagal Gelbėjimo darbų organizavimo aukštyje, gylyje vadovo kvalifikacijos tobulinimo programą. Mokymuose dalyvauja 8 valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnai, kurie pagal pareigybę gali būti pirmojo, antrojo arba trečiojo operacinio vadovavimo lygmens vadovais. Kursų dalyviai prieš atvykdami į Ugniagesių gelbėtojų mokyklą mokėsi nuotoliniuose kursuose, kurių trukmė buvo 31 val. ir tik išlaikę baigiamąjį testą įgijo teisę atvykti į praktinius mokymus. Didžiąją dalį mokymų pareigūnai atliks praktines užduotis, susijusias su gelbėjimo darbų aukštyje bei gylyje atlikimu, panaudojant įranga, esančią automobilinėje cisternoje.

2017-02-21

Vasario 20 – 24 d. Ugniagesių gelbėtojų mokyklos (toliau - Mokykla) Praktinio parengimo skyriuje vyksta Gelbėjimo darbų vadovų kvalifikacijos tobulinimo kursai, skirti pirmojo ir antrojo operacinio lygmens gelbėjimo darbų vadovams. Dalyvaujantys šiuose kursuose pareigūnai mokėsi nuotoliniu būdu ir privalėjo išsilaikyti testą, kurį sudarė 40 klausimų (teigiamai reikėjo atsakyti į ne mažiau kaip 20 klausimų) ir tik gavus testo teigiamą įvertinimą buvo kviečiami tęsti kursų Mokykloje.

Kursuose dalyvauja pareigūnai iš skirtingų apskričių priešgaisrinių gelbėjimo valdybų, objektinių priešgaisrinių gelbėjimo valdybų, priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų. Iš viso kursuose dalyvauja 11 pareigūnų. Kursų metu dalyviams bus pravedamos įvairios teorinės paskaitos, bus sudarytos sąlygos atlikti ir pristatyti savarankiškus darbus bei dalyvauti įvairiuose praktiniuose užsiėmimuose.

2017-02-21

2017 m. vasario 21-22 d. Ugniagesių gelbėtojų mokyklos Narų ir fizinio parengimo skyriaus darbuotojai vykdo Alytaus apskrities priešgaisrinėje gelbėjimo valdybos (toliau – Alytaus APGV) narų atestaciją. Atestacijoje dalyvauja 16 narų gelbėtojų ir 3 nėrimo vadovai.

Atestavimo metu tikrinamos narų teorinės žinios bei praktiniai įgūdžiai. Praktinių įgūdžių tikrinimo metu pareigūnai privalo parodyti savo gebėjimus plaukiant, neriant ir gelbėjant žmones vandenyje. Įvykdžius individualias praktinių įgūdžių tikrinimo užduotis bus atlikama grupinė užduotis, kurios metu buvo vertinama narų posto darbas atvirame vandens šaltinyje. Vertinimo metu siekiama patikrinti gebėjimą dirbti komandoje, supratimą ir gebėjimą įvykdyti suformuotas užduotis bei mokėjimą dirbti su narų įranga.

Per 2016 m. Alytaus APGV narai ištraukė 10 skenduolių.

2017-02-20

2017 m. vasario 20 d. – kovo 2 d. Ugniagesių gelbėtojų mokyklos Narų ir fizinio parengimo skyriuje vyksta mokymai pagal Plaukiko-gelbėtojo mokymo programą. Mokymų dalyviai išklausys 16 val. teorinių paskaitų ir dalyvaus praktiniuose užsiėmimuose, kurių trukmė 50 val. Baigę mokymus pareigūnai gebės gelbėti žmones nuo vandens paviršiaus ir nuskendusius iki 6 m gylio, mokės išsilaisvinimo būdus nuo skęstančiojo sugriebimų, bus supažindinti su transportavimo būdais be pagalbinių priemonių ir su jomis, tai pat su išnešimo į krantą technikomis, su gelbėjimo priemonių panaudojimo galimybėmis ir jų tobulėjimu. Klausytojai bus supažindinami su pagalbinėmis priemonėmis, kurios gali būti jiems naudingos gelbstint žmogų ir jų panaudojimu, sužinos apie turimos įrangos eksploataciją ir jos priežiūrą, išmoks suteikti pirmąją medicininę pagalbą, atlikti reanimaciją. Mokymų metu bus tobulinama jų nėrimo ir skenduolio paieškos technika bei plaukimo įgūdžiai.

2017-02-14

Šių metų vasario 14 d. Ugniagesių gelbėtojų mokyklos pratybų lauke vyko Darbo su hidrauline gelbėjimo įranga kvalifikacijos tobulinimo kursai. Šių kursų tikslinė klausytojų kategorija – pareigūnai, dirbantys su gelbėjimo įranga ir (arba) ją prižiūrintys. Paskaitas ir praktinius užsiėmimus vedė instruktorius iš Olandijos. Šis instruktorius yra oficialus hidraulinės gelbėjimo įrangos gamintojo „Holmatro“ atstovas. Teorinių paskaitų metu instruktorius supažindino su hidraulinės gelbėjimo įrangos charakteristikomis, specifika bei naujovėmis, o praktinių užsiėmimų metu kursų dalyvius apmokė dirbti su hidrauline gelbėjimo įranga transporto avarijų metu. Kursuose dalyvavo 33 pareigūnai iš įvairių priešgaisrinių gelbėjimo valdybų bei Ugniagesių gelbėtojų mokyklos kursantai. Kursų trukmė – 6 val.

2017-02-06

Šių metų vasario 6 – 27 d. Ugniagesių gelbėtojų mokykloje vyksta trijų savaičių trukmės mokymo kursai pagal Ugniagesio neformalaus profesinio mokymo programą. Kursuose dalyvauja 8 dalyviai. Kursų metu dalyviai įgys žinių bei praktinių įgūdžių gaisrų gesinimo įrangos, technikos bei taktikos, pirmosios pagalbos, ryšio priemonių ir kt. srityse.

2017-02-06

Šių metų vasario 6–7 dienomis Ugniagesių gelbėtojų mokyklos (toliau – mokykla) Narų ir fizinio parengimo skyriuje vyksta mokymai pagal Gelbėjimo darbų organizavimo vandenyje (ant ledo) kvalifikacijos tobulinimo programą (toliau – programa), kurioje dalyvauja antrojo operacinio vadovavimo lygmens pareigūnai, o vasario 8–9 dienomis minėtuose mokymuose dalyvaus pirmojo operacinio vadovavimo lygmens pareigūnai. Į šiuos mokymus pateko pareigūnai, kurie sėkmingai išlaikė testus po mokymosi mokyklos virtualioje aplinkoje. Mokymų metu pareigūnai bus supažindinti su gelbėjimo darbų organizavimu vandenyje ir ant ledo, su įranga ir priemonėmis, skirtomis gelbėti vandenyje ir ant ledo bei supažindinti su narų gelbėtojų veiklos organizavimo tvarka.

Ugniagesių gelbėtojų mokykla. Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
Adresas: R. Jankausko 2, LT-04310 Vilnius, LietuvaEl. paštas: ugm@vpgt.lt
Telefonas: +370 5 240 2802 Faksas: +370 5 240 2804 Įmonės kodas: 111962021