Adresas: R. Jankausko 2, LT-04310 Vilnius, LietuvaĮmonės kodas: 111962021
El. paštas: ugm@vpgt.ltTelefonas: +370 5 240 2802 Faksas: +370 5 240 2804

Naujienos

2016-09-30

Ugniagesių gelbėtojų mokykloje savo įgūdžius tobulino Lietuvos kariuomenės Judėjimo kontrolės centro Ginkluotosios palydos būrio kariai

Šių metų rugsėjo 29 d., jau ne pirmą kartą šiemet, Ugniagesių gelbėtojų mokyklos Praktinio parengimo skyriaus teritorijoje praktinius įgūdžius tobulino Lietuvos kariuomenės Judėjimo kontrolės centro Ginkluotosios palydos būrio kariai. Geležinkelio pervažos makete buvo pravestos taktinės lauko pratybos „Geležinkelio sąstato palyda ir apsauga“. Pratybose dalyvavo 11 Lietuvos kariuomenės Judėjimo kontrolės centro Ginkluotosios palydos būrio kariai, kurie, naudodamiesi esama Mokyklos infrastruktūra bei esamais maketais, imitavo įvairias nestandartines situacijas.

2016-09-28

2016 m. rugsėjo 27-29 d. Civilinės saugos mokymo skyriuje vyksta civilinės saugos mokymo kursai pagal 2 civilinės saugos mokymo programas. Pirmoji - Ūkio subjektų vadovų arba jų įgaliotų asmenų įvadinio civilinės saugos mokymo programa, kurioje dalyvauja 18 klausytojų. Jos tikslas - mokyti ūkio subjektų vadovus arba jų įgaliotus asmenis civilinės saugos organizavimo ūkio subjektuose pagrindų, kaip organizuoti darbuotojų apsaugą susidarius ekstremaliosioms situacijoms, supažindinti juos su civilinės saugos sistemos organizavimo Lietuvoje principais, regionui būdingomis ekstremaliosiomis situacijomis. Antroji - Gyventojų apsaugos ekstremaliųjų situacijų atvejais organizavimo tęstinio civilinės saugos mokymo programa - dalyvauja 9 klausytojai. Pagrindinis tikslas, mokyti organizuoti gyventojų apsaugą įvykių, ekstremaliųjų įvykių, ekstremaliųjų situacijų metu.

2016-09-27

Šių metų rugsėjo 27 – 30 d. ir spalio 4 – 7 d. Ugniagesių gelbėtojų mokykloje mokosi Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Aviacijos bazės ugniagesiai gelbėtojai, vykdantys priešgaisrinės ir gelbėjimo komandos funkcijas pagal Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (angl. ICAO) 7 kategorijos reikalavimus.

Kursai vyksta pagal Oro uosto ugniagesio gelbėtojo kvalifikacijos tobulinimo 16 val. trukmės programą. Mokymų metu analizuojamos tokios temos: Degimo procesas, ugnies plitimas, degiosios medžiagos esančios orlaivyje; Gaisrų gesinimo būdai, žmonių paieškos principai uždarose patalpose; kvėpavimo aparatai, darbas netinkamoje kvėpuoti aplinkoje; Darbas su hidrauline bei pneumatine gelbėjimo įranga; Degių ir lengvai užsiliepsnojančių skysčių gaisro gesinimas; Gaisro gesinimo bei nukentėjusiųjų paieškos darbai daugiaaukščiuose administraciniuose pastatuose; Orlaivio avarijos likvidavimo darbai. Mokymų pabaigoje atliekamas baigiamasis kursų aptarimas. Nuo rugsėjo 27 d. iki spalio 7 d. kvalifikaciją kels 36 Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Aviacijos bazės ugniagesiai gelbėtojai.

2016-09-26

Šių metų rugsėjo 26 d. Ugniagesių gelbėtojų mokyklos Praktinio parengimo ir Narų ir fizinio parengimo skyriuose bei Gaisrinių tyrimų centre lankėsi 7 VGTU Gaisrinės saugos inžinerijos I kurso studentai. Apsilankymo tikslas – susipažinti su Ugniagesių gelbėtojų mokyklos veikla, struktūra, mokymo procesu taip pat su ugniagesio gelbėtojo profesija. Studentai buvo supažindinti su mokyklos Pratybų lauke esančiais mokymams skirtais maketais, apžiūrėjo specialaus fizinio parengimo sporto kompleksą su baseinu narams mokyti bei turėjo galimybę palyginti studentų ir kursantų gyvenimo sąlygas bendrabučiuose. Gaisrinių tyrimų centro darbuotojai surengė ekskursiją ir supažindino studentus su atliekama veikla

2016-09-23

Šių metų rugsėjo 23 d. Ugniagesių gelbėtojų mokyklos 3 pareigūnai su 2 kursantais lankėsi Prūdiškių socialinės globos namuose. Susitikimo tikslas buvo supažindinti globotinius su ugniagesio gelbėtojo profesija, gaisriniame automobilyje esančia įranga bei jos panaudojimo galimybėmis, taip pat su gaisrų prevencijos priemonėmis. Išklausę teorinę dalį 30 globotinių ir 10 darbuotojų galėjo ir patys išbandyti kaip veikia vandens švirkštas ir kita įrangą, skirta gaisrams gesinti bei gelbėjimo darbams atlikti.

2016-09-22

2016 m. rugsėjo 12 – 16 d. Ugniagesių gelbėtojų mokyklos delegacija – viršininkas Valdas Krulikauskas, Civilinės saugos mokymo skyriaus vedėja Renata Baniulienė, Mokymo skyriaus viršininkas Gintaras Paulauskas ir Praktinio parengimo skyriaus viršininkas Darius Janavičius, įgyvendindami Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos kartu su Ugniagesių gelbėtojų mokykla projektą „Moldovos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Civilinės saugos ir ekstremaliųjų situacijų tarnybos gelbėjimo pajėgumų stiprinimas“ (projekto Nr. K2016-VB-MD-050), finansuojamą Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšomis, lankėsi Moldovos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Civilinės saugos ir ekstremaliųjų situacijų tarnyboje (toliau – Tarnyba). Vizito tikslas – susipažinti su Tarnybos pasirengimu reaguoti į ekstremaliąsias situacijas, likviduoti transporto įvykių padarinius. Vizito metu įvyko susitikimai su Tarnybos vadovybe, kurio metu Moldovos kolegos pristatė jų reagavimo į ekstremaliąsias situacijas tvarką, su Tarnybos Mokymo centro vadovybe, kurio metu aptarti Moldovos specialistų mokymo problematika, organizuotas seminaras 20 Moldovos specialistų ekstremaliųjų situacijų valdymo ir eismo įvykių padarinių likvidavimo tematika. Vizito metu aplankytos ugniagesių gelbėtojų komandos, vietoje susipažinta su įvykių padarinių likvidavimo organizavimu, turima gaisrų gesinimo ir gelbėjimo technika ir įranga.

2016 m spalio 17-21 dienomis Moldovos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Civilinės saugos ir ekstremaliųjų situacijų tarnybos delegacija lankysis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente ir Ugniagesių gelbėtojų mokykloje.

2016-09-21

Šių metų rugsėjo 20 – 21 d. Ugniagesių gelbėtojų mokyklos Pratybų lauke vyksta 2016 m. geriausio šalies viešosios policijos patrulio ir šalies viešosios policijos prevencijos (veiklos) padalinio pareigūno baigiamasis konkursas. Dalyviai rungiasi įvairiose rungtyse: taktinė šaudymo rungtis ir taktinė rungtis, kliūčių ruožo ir plaukimo baseine rungtis, figūrinio vairavimo rungtis ir dėmesingumo rungtis.

2016-09-21

Lietuvoje daug lengvai prieinamų vandens telkinių, kuriuose maudosi suaugusieji ir vaikai. Bet kokiame vandens telkinyje yra rizika nuskęsti, o susiklosčius nepalankioms aplinkybėms, deja, skęsta ne tik nemokantys plaukti, bet ir puikūs plaukikai.

Pagrindinės atsitiktinių ( netyčinių) paskendimų priežastys – pavojų neįvertinimas, nepaisymas arba ignoravimas, laisvas patekimas prie bet kokių vandens telkinių, priežiūros bei informacijos apie saugų elgesį stoka. Atsitiktinių paskendimų skaičius Lietuvoje mažėja, tačiau, Pasaulinės sveikatos organizacijos duomenimis, vis dar išlieka vienas didžiausių Europoje. Vaikai, ypač paaugliai, yra linkę nepaisyti saugaus elgesio prie vandens telkinių taisyklių. 2010- 2015 metais iš 92 Lietuvoje atsitiktinai įvairiuose vandens telkiniuose nuskendusių vaikų, 27 buvo 1-5 metų, 23 – 6-10 metų, 42 – 11-17 metų amžiaus.

2016 metų maudymosi sezonas baigėsi, ir vaikai sugrįžo į mokyklas. Laikas pradėti rengtis sekančiam sezonui. Mokyklose, žmogaus saugos pamokų metu, vaikai turi ir gali gauti pakankamai žinių apie saugų elgesį maudantis bei poilsiaujant prie vandens telkinių, todėl Ugniagesių gelbėtojų mokykla parengė žmogaus saugos mokytojams skirtą mokomąją medžiagą, kurioje pateikiami patarimai apie tai, kur ir kada negalima maudytis, kaip saugiai maudytis upėse, ežeruose, jūroje, kaip saugiai plaukioti valtimi.

2016-09-21

Šių metų rugsėjo 19 d. prasidėjo valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnų 90 val. mokymai pagal Aukštalipio gelbėtojo mokymo programą. Mokymuose dalyvauja 5 VPGT pareigūnai – 3 iš Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos ir 2 iš Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos. Iki spalio 4 d. dalyviai bus supažindinti su gelbėjimo darbų aukštyje teoriniais aspektais, taip pat su darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijomis. Klausys pirmosios pagalbos traumų atvejais teorines paskaitas bei dalyvaus praktiniuose užsiėmimuose, taip pat klausys paskaitas apie psichologinę paramą patyrusiems stresą žmonėms bei apie psichologinę įtampą. Didžiąją dalį mokymų pareigūnai atliks praktines užduotis, susijusias su gelbėjimo darbų aukštyje atlikimu.

2016-09-21

2016 m. rugsėjo 20-22 d. Civilinės saugos mokymo skyriuje vyksta kursai pagal Asmenų, dalyvaujančių ekstremaliųjų situacijų valdyme, įvadinio civilinės saugos mokymo programą, kursuose dalyvauja 31 klausytojai - ekstremalių situacijų komisijų vadovai ir nariai, valstybės, savivaldybių, ministerijų ir kitų valstybės institucijų bei ūkio subjektų ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų vadovai; valstybės, ministerijų ir kitų valstybės institucijų ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų nariai, civilinės saugos sistemos pajėgoms priskiriamų institucijų vadovai arba jų įgalioti asmenys. Pagrindinis šių kursų tikslas - mokyti ekstremaliųjų situacijų valdymo organizavimo pagrindų, veiksmų likviduojant ekstremaliąsias situacijas ir šalinant jų padarinius, supažindinti su civilinės saugos organizavimo Lietuvoje principais, būdingomis ekstremaliosiomis situacijomis.

Ugniagesių gelbėtojų mokykla. Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
Adresas: R. Jankausko 2, LT-04310 Vilnius, LietuvaEl. paštas: ugm@vpgt.lt
Telefonas: +370 5 240 2802 Faksas: +370 5 240 2804 Įmonės kodas: 111962021