Adresas: R. Jankausko 2, LT-04310 Vilnius, LietuvaĮmonės kodas: 111962021
El. paštas: ugm@vpgt.ltTelefonas: +370 5 240 2802 Faksas: +370 5 240 2804

Naujienos

2017-12-14

Šių metų gruodžio 11 – 15 d. Ugniagesių gelbėtojų mokyklos Praktinio parengimo skyriuje vyksta VPGT kvėpavimo aparatų ir oro kompresorių priežiūros meistro mokymo kursai. Juose dalyvauja 8 Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnai: 3 – iš Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos (toliau – APGV), 2 – Tauragės APGV, 2 – Alytaus APGV ir 1 – Marijampolės APGV. Kursų metu dalyviai išklausys 20 val. teorinių paskaitų temomis: „Teisės aktų reikalavimai aptarnaujant kvėpavimo aparatus“, „Kvėpavimo aparatų slėginiai indai“, „Kvėpavimo aparatai“, Oro kompresoriai“, taip pat 20 val. tobulins savo praktinius įgūdžius naudojantis kvėpavimo aparatais bei oro kompresoriais. Paskutinę kursų dieną klausytojai bus atestuojami ir tik po atestacijos galės dirbti kvėpavimo aparatų ir oro kompresorių priežiūros meistrais.

2017-12-14

Šių metų gruodžio 11 – 14 d. Ugniagesių gelbėtojų mokyklos (toliau - Mokykla) Praktinio parengimo skyriuje vyksta Cheminių įvykių likvidavimo organizavimo vadovo kvalifikacijos tobulinimo kursai gelbėjimo darbų vadovams. Dalyvaujantys šiuose kursuose pareigūnai mokėsi savarankiškai ir privalėjo išsilaikyti testą, kurį sudarė 40 klausimų (teigiamai reikėjo atsakyti į ne mažiau kaip 20 klausimų) ir tik gavus testo teigiamą įvertinimą buvo kviečiami tęsti kursų Mokykloje. Kursuose dalyvauja pareigūnai iš Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Marijampolės ir Tauragės apskričių priešgaisrinių gelbėjimo valdybų, taip pat iš Mažeikių objektinės priešgaisrinės gelbėjimo valdybos bei iš Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos. Iš viso kursuose dalyvauja 12 pareigūnų. Kursų metu klausytojams bus pravedamos įvairios teorinės paskaitos, sudarytos sąlygos atlikti ir pristatyti savarankiškus darbus bei dalyvauti įvairiuose praktiniuose užsiėmimuose gvildenant cheminių įvykių likvidavimo organizavimo ypatumus.

2017-12-13

Ugniagesių gelbėtojų mokykloje šiandien vyko šachmatų turnyras. Jame dalyvavo Mokyklos kursantai, klausytojai ir darbuotojai. Po atkaklios kovos turnyro nugalėtoju buvo pripažintas kursantas Ovidijus Borkovskis. Nugalėtojui buvo suteikta teisė sužaisti draugišką partiją su Ugniagesių gelbėtojų mokyklos viršininku vidaus tarnybos pulkininku Valdu Krulikausku. Po šių varžybų kursantas pripažino, kad dar yra kur tobulėti...

2017-12-01

Šių metų lapkričio 30 d. Ugniagesių gelbėtojų mokykloje (toliau – Mokykla) įvyko iškilminga diplomų įteikimo ceremonija. Šią dieną 32 Ugniagesių gelbėtojų mokyklos UG-17/16 grupės kursantai gavo pirminio profesinio mokslo baigimo dokumentus patvirtinančius įgytą ugniagesio gelbėtojo kvalifikaciją. Šventės metu buvo apdovanoti padėkomis už aktyvų dalyvavimą Mokyklos Praktinio parengimo skyriaus veikloje ir tinkamą Mokyklos atstovavimą sporto renginiuose 3 UG-17/16 grupės kursantai: Evaldas Kliūzas, Ernest Šibitov, Gediminas Povilaitis. Pasveikinti būsimųjų ugniagesių gelbėtojų atvyko Ugniagesių gelbėtojų mokyklos viršininkas vidaus tarnybos pulkininkas Valdas Krulikauskas bei Mokyklos kolektyvas, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus pavaduotojas vidaus tarnybos pulkininkas Giedrius Sakalinskas ir Vidaus Reikalų ministerijos kancleris Algirdas Stončaitis, palaiminimą kursantams suteikė Parudaminio Kristaus Atsinaujinimo parapijos klebonas Miroslav Balcevič, gėlėmis ir apkabinimais apdovanojo kursantus jų artimieji bei draugai.

Sveikiname 32 jaunus, stiprius ir drąsius ugniagesius gelbėtojus, kurie jau netrukus įsilies į Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos gretas!

2017-12-01

Šių metų gruodžio 1 d. Ugniagesių gelbėtojų mokyklos Narų ir fizinio parengimo skyriaus specialistai ugniagesių gelbėtojų specialaus fizinio–profesinio parengimo komplekse su baseinu narams mokyti organizuoja Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pasieniečių mokyklos kursantams praktinius mokymus susijusi su gelbėjimo darbais vandenyje bei tobulino jų plaukimo įgūdžius.

2017-11-29

Šių metų lapkričio 28 – 29 d. Ugniagesių gelbėtojų mokykloje vyksta 16 val. trukmės PGP poreikio nustatymo mokymo kursai. Tikslas – išmokyti apskaičiuoti reikiamą priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų poreikį gaisrui gesinti. Kursuose dalyvauja 13 valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnai, kurie pagal pareigybę gali būti pirmojo, antrojo arba trečiojo operacinio vadovavimo lygmens vadovais.

2017-11-29

Šių metų lapkričio 28 d. Ugniagesių gelbėtojų mokykloje lankėsi Pasvalio rajono savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro ir Gyventojų evakavimo komisijos nariai. Apsilankymo tikslas buvo susipažinti su Ugniagesių gelbėtojų mokykloje vykstančiu ugniagesio gelbėtojo parengimo procesu. Pažintinėje ekskursijoje dalyvavo 26 Civilinės saugos sistemos atstovai.

2017-11-29

Šių metų lapkričio 27 d. – gruodžio 1 d. Ugniagesių gelbėtojų mokyklos Praktinio parengimo skyriuje vyksta VPGT kvėpavimo aparatų ir oro kompresorių priežiūros meistro mokymo kursai. Juose dalyvauja 5 Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnai. 2 – iš Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos (toliau – APGV), 2 – Utenos APGV, 1 – Panevėžio APGV.

2017-11-28

Ugniagesių gelbėtojų mokykloje lapkričio 27 – 29 dienomis vyks mokymai pagal Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojų, kurie mokys plaukti, kvalifikacijos kėlimo programą (toliau – programa). Ši programa buvo sukurta siekiant sumažinti skęstančiųjų skaičių Lietuvoje. Pagal minėtą programą mokosi 5 pareigūnai, po vieną iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Utenos apskričių priešgaisrinių gelbėjimo valdybų. Pareigūnai prieš mokymus buvo testuojami pagal programai keliamus reikalavimus - nuo baseino borto įšokti į vandenį, panėrus plaukti 10 m, nuplaukti 40 m laisvuoju stiliumi, išsilaikyti 5 minutes ant vandens paviršiaus, atsigulus vandens paviršiuje ant nugaros ilsėtis 5 minutes, nuplaukti 50 m nugara ir iškelti objektą iš 3 m gylio. Programos mokymo trukmė 18 val. (6 val. – teorinis mokymas, 12 val. – praktinis mokymas). Baigus mokymus darbuotojai turės teisę mokyti plaukti valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojus.

2017-11-25

Šiuo metu besimokantys kursantai ir mokyklos darbuotojai noriai prisidėjo prie kilnios akcijos, aukodami keletą valandų savo laisvo laiko. Šiandien Vilniuje, Senamiestyje esančioje Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčioje, kuri bus skirta pareigūnų, tarnautojų mokymams ir sielovadai, nuo pat ankstyvo ryto dirbo 5 Ugniagesių gelbėtojų mokyklos dėstytojai ir 15 kursantų. Atvykę mokyklos atstovai kartu petis petin dirbo su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento ir Vilniaus apskrities priešgaisrinės valdybos darbuotojais.

Ugniagesių gelbėtojų mokykla. Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
Adresas: R. Jankausko 2, LT-04310 Vilnius, LietuvaEl. paštas: ugm@vpgt.lt
Telefonas: +370 5 240 2802 Faksas: +370 5 240 2804 Įmonės kodas: 111962021