Adresas: R. Jankausko 2, LT-04310 Vilnius, LietuvaĮmonės kodas: 111962021
El. paštas: ugm@vpgt.ltTelefonas: +370 5 240 2802 Faksas: +370 5 240 2804

Naujienos

2017-04-21

Kiekvienais metais Ugniagesių gelbėtojų mokyklos kursantai entuziastingai prisideda prie nacionalinės tvarkymosi akcijos DAROM. Šiais metais balandžio 21 d. NM-2017/63 grupės kursantai su dėstytojais pasirinko tvarkyti teritoriją, esančią prie Ugniagesių gelbėtojų mokyklos (toliau Mokyklos) pratybų lauko Valčiūnų kaime. Teritorija pasirinkta neatsitiktinai. Bendradarbiaujant su Juodšilių seniūnijos ir Vilniaus miškų urėdijos Parudaminos girininkijos darbuotojais buvo nutarta sutvarkyti teritoriją, esančią už pratybų lauko ribų, prie pagrindinių kelių, vedančių į Mokyklą bei dešimties metrų ruožą, esantį prie geležinkelio. Po paskaitų kursantai noriai darbavosi keletą valandų už Mokyklos teritorijos ribų, vėliau tvarkė pratybų lauko „švariąją zoną“. Juk smagu, kai aplink tave ne tik žalia, bet ir švari gamta.

2017-04-20

Šių metų balandžio 19 dieną Praktinio parengimo bei Narų ir fizinio parengimo skyriuose lankėsi iš Širvintų r. Zibalų pagrindinės mokyklos ir Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos. 15 vaikų ir 2 mokytojos susipažino su ugniagesio gelbėtojo profesija, stebėjo praktinius užsiėmimus. Taip pat vaikams buvo pristatyta įranga su kuria ugniagesiams gelbėtojams tenka susidurti kasdieniniame darbe ir buvo sudaryta galimybė išbandyti ugniagesio gelbėtojo apsaugines priemones bei naudojamą įrangą.

2017-04-19

Balandžio 17 – 21 d. Ugniagesių gelbėtojų mokyklos (toliau - Mokykla) Praktinio parengimo skyriuje vyksta Gelbėjimo darbų vadovų kvalifikacijos tobulinimo kursai, skirti pirmojo ir antrojo operacinio lygmens gelbėjimo darbų vadovams. Dalyvaujantys šiuose kursuose pareigūnai pradžioje mokėsi nuotoliniu būdu ir privalėjo išsilaikyti testą, kurį sudarė 40 klausimų (teigiamai reikėjo atsakyti į ne mažiau kaip 20 klausimų) ir tik gavus testo teigiamą įvertinimą buvo kviečiami tęsti kursų Mokykloje.

Kursuose dalyvauja pareigūnai iš Vilniaus, Kauno, Marijampolės, Alytaus, Šiaulių, Panevėžio apskričių priešgaisrinių gelbėjimo valdybų, Mažeikių objektinės priešgaisrinės gelbėjimo valdybos bei iš Visagino ir Specialiosios priešgaisrinių gelbėjimo valdybų. Iš viso kursuose dalyvauja 13 pareigūnų. Kursų metu dalyviams bus pravedamos įvairios teorinės paskaitos, bus sudarytos sąlygos atlikti ir pristatyti savarankiškus darbus bei dalyvauti įvairiuose praktiniuose užsiėmimuose.

2017-04-18

Šių metų balandžio 18–19 ir 20-21 dienomis Ugniagesių gelbėtojų mokyklos (toliau – mokykla) Narų ir fizinio parengimo skyriuje vyksta mokymai pagal Gelbėjimo darbų organizavimo vandenyje (ant ledo) kvalifikacijos tobulinimo programą, kurioje dalyvauja pirmojo operacinio vadovavimo lygmens pareigūnai (2 grupės). Į šiuos mokymus pateko pareigūnai, kurie sėkmingai išlaikė testus po mokymosi mokyklos virtualioje aplinkoje. Mokymų metu pareigūnai bus supažindinti su gelbėjimo darbų organizavimu vandenyje ir ant ledo, su įranga ir priemonėmis, skirtomis gelbėti vandenyje ir ant ledo bei supažindinti su narų gelbėtojų veiklos organizavimo tvarka.

2017-04-14

2017 m. balandžio 14 dieną Ugniagesių gelbėtojų mokyklos Praktinio parengimo skyriuje lankėsi Parudaminio Kristaus Atsimainymo parapijos klebonas Miroslav Balcevič ir Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos klierikas Darius Graževič. Svečiai bendravo su UG-17/16 ir NM-2017/63 grupių kursantais siekdami priminti šv.Velykų svarbą krikščionybėje. „Juk Velykos pirmiausia – pati didžiausia ir svarbiausia krikščionių šventė, kurios metu minime Kristaus – Mesijo – prisikėlimą iš mirusiųjų. Velykos švenčiamos nuo pat pirmųjų amžių, t. y. nuo Kristaus laikų, būtent apie jas ir formavosi krikščioniškas tikėjimas. Pats Dievas, tapęs žmogumi, mirė ir prisikėlė dėl žmogaus išganymo. Tai yra tas pirminis Velykų supratimas.“ – pasakojo svečiai.

2017-04-14

Šių metų balandžio 14 d. Ugniagesių gelbėtojų mokyklos (toliau – UGM) ugniagesių gelbėtojų specialaus fizinio-profesinio parengimo komplekso su baseinu narams mokyti universalioje salėje įvyko UGM Velykinis salės tinklinio 5x5 turnyras. Jame dalyvavo UGM kursantų, UGM ir Gaisrinių tyrimų centro darbuotojų komandos. Po atkaklios kovos prizinę pirmąją vietą iškovojo UGM kursantų komanda „Liepsna“. Jie buvo apdovanoti atminimo taure ir tinklinio kamuoliu.

2017-04-11

Balandžio 11 d. Ugniagesių gelbėtojų mokykloje lankėsi 22 Lietuvos policijos mokyklos kursantai. Apsilankymo tikslas – susipažinti su ugniagesio gelbėtojo profesija. Trijų valandų trukmės ekskursijoje svečiai apžiūrėjo visus mokyklos teritorijoje esančius mokymams skirtus maketus, aplankė sporto kompleksą su baseinu narams mokyti ir stebėjo būsimųjų ugniagesių gelbėtojų užsiėmimus besimokant degimo teorijos pagrindų. Išbandė ugniagesio gelbėtojo apsauginius kostiumus bei kvėpavimo aparatus, šaudė iš impulsinės gesinimo priemonės „IFEX“, lipo automobilinėmis kopėčiomis į 30 m aukštį taip išbandydami savo jėgas ugniagesio gelbėtojo kasdienybėje.

2017-04-11

Balandžio 10 – 14 d. Ugniagesių gelbėtojų mokyklos (toliau - Mokykla) Praktinio parengimo skyriuje vyksta Gelbėjimo darbų vadovų kvalifikacijos tobulinimo kursai, skirti trečiojo operacinio lygmens gelbėjimo darbų vadovams. Pagrindiniai šių kursų tikslai yra:

- suteikti kursų dalyviams žinių ir praktinių įgūdžių, reikalingų gelbėjimo darbų vadovo funkcijoms vykdyti, taip pat suteikti žinių apie ekstremaliosios situacijos susidarymo prielaidas ir galimybę valdyti susidariusią ekstremaliąją situaciją savivaldybės lygiu;

- tobulinti gelbėjimo darbų vadovų gebėjimus vertinti situaciją ir priimti tinkamus sprendimus, organizuoti darbų koordinavimo štabo darbą ir koordinuoti veiksmus su įvykio, ekstremalaus įvykio vietoje dirbančiomis kitomis civilinės saugos sistemos pajėgomis.

Dalyvaujantys šiuose kursuose pareigūnai mokėsi nuotoliniu būdu ir privalėjo išsilaikyti testą, kurį sudarė 40 klausimų (teigiamai reikėjo atsakyti į ne mažiau kaip 20 klausimų) ir tik gavus testo teigiamą įvertinimą buvo kviečiami tęsti kursų jau pačioje Mokykloje.

Kursuose dalyvauja pareigūnai iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Utenos, Telšių, Marijampolės, Panevėžio apskričių priešgaisrinių gelbėjimo valdybų, taip pat iš Visagino priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, iš Mažeikių objektinės priešgaisrinės gelbėjimo valdybos ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM. Iš viso kursuose dalyvauja 14 pareigūnų. Kursų metu dalyviams bus pravedamos įvairios teorinės paskaitos bei praktiniai užsiėmimai.

2017-04-11

2017 m. balandžio 10 - 14 d. Civilinės saugos mokymo skyriuje vyksta kursai pagal Civilinės saugos specialistų įvadinio civilinės saugos mokymo programą. Kursuose dalyvauja 12 klausytojų iš visos Lietuvos. Pagrindinis šių kursų tikslas - stiprinti civilinės saugos sistemos parengtį Lietuvos Respublikoje, mokyti ir rengti visuomenę kaip elgtis gresiant ar susidarius ekstremaliosioms situacijoms, mokyti apskričių priešgaisrinių gelbėjimo valdybų civilinės saugos skyrių darbuotojus ir civilinės saugos specialistus civilinės saugos organizavimo pagrindų, taip pat veiksmų likviduojant ekstremaliąsias situacijas ir šalinant jų padarinius, supažindinti juos su civilinės saugos organizavimo, pasirengimo galimoms ekstremaliosioms situacijoms principais, būdingomis ekstremaliosiomis situacijomis.

2017-04-10

2017 m. balandžio 10 d. – liepos 4 d. Ugniagesių gelbėtojų mokykloje vyksta mokymai pagal Bendrojo pagalbos centro specialisto mokymo programą. Mokymuose dalyvauja 13 asmenų, kurie baigę mokymus dirbs Bendrojo pagalbos centro Vilniaus, Klaipėdos ir Alytaus skyriuose. Teorinių mokymų metu jie susipažins su Bendrojo pagalbos centro, valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, policijos ir greitosios medicininės pagalbos veiklos organizavimu. Policijos veiklos paskaitas skaitys Lietuvos policijos mokyklos atstovai. Po teorinių mokymų kursų dalyviai tobulins įgytas žinias praktinių mokymų metu Bendrojo pagalbos centro padaliniuose.

Ugniagesių gelbėtojų mokykla. Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
Adresas: R. Jankausko 2, LT-04310 Vilnius, LietuvaEl. paštas: ugm@vpgt.lt
Telefonas: +370 5 240 2802 Faksas: +370 5 240 2804 Įmonės kodas: 111962021