Adresas: R. Jankausko 2, LT-04310 Vilnius, LietuvaĮmonės kodas: 111962021
El. paštas: ugm@vpgt.ltTelefonas: +370 5 240 2802 Faksas: +370 5 240 2804

Naujienos

2017-04-07

Naujais nameliais namo grįžtantiems sparnuočiams vakar praturtėjo Ugniagesių gelbėtojų mokyklos Praktinio parengimo skyriaus aplinka – saulėtą popietę, pasibaigus kursantų paskaitoms, čia surengta inkilų kabinimo akcija. Prisijungti prie visoje šalyje paskelbtos akcijos Ugniagesių gelbėtojų mokyklos kursantus bei dėstytojus pakvietę Vilniaus miškų urėdijos Parudaminos girininkijos girininkas Genagij Jozif Moroz bei girininko pavaduotoja Božena Golubovska taip tradiciškai pamini Miškų ir Žemės dienas.

Kasmet kovo mėnesį Aplinkos ministerija ir Generalinė miškų urėdija kartu su visomis šalies urėdijomis organizuoja visuotinę akciją, kuria siekiama ugdyti jaunosios kartos atsakingą požiūrį į supančią aplinką.

2017-04-04

2017 m. balandžio 4-5 d. Ugniagesių gelbėtojų mokyklos Narų ir fizinio parengimo skyriaus darbuotojai vykdo Visagino priešgaisrinės gelbėjimo valdybos (toliau – Visagino PGV) narų ir nėrimo vadovų atestaciją.

Atestacijoje dalyvauja 18 narų gelbėtojų ir 9 nėrimo vadovai.

Atestavimo metu tikrinamos narų teorinės žinios bei praktiniai įgūdžiai. Praktinių įgūdžių tikrinimo metu pareigūnai privalo parodyti savo gebėjimus plaukiant, neriant ir gelbėjant žmones vandenyje. Įvykdžius individualias praktinių įgūdžių tikrinimo užduotis bus atliekama grupinė užduotis, kurios metu bus vertinama narų posto darbas atvirame vandens šaltinyje. Vertinimo metu siekiama patikrinti gebėjimą dirbti komandoje, supratimą ir gebėjimą įvykdyti suformuotas užduotis bei mokėjimą dirbti su narų įranga.

Per 2016 m. Visagino PGV narai 71 kartą išvyko į gelbėjimo darbus ir užsiėmimus, po vandeniu dirbo 231 valandas, ištraukė 3 skenduolius.

2017-04-03

Šių metų balandžio 3 dieną Ugniagesių gelbėtojų mokyklos praktinio parengimo skyriuje prasidėjo kursai pagal Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesio gelbėtojo įvadinio mokymo programą bei pagal Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesio gelbėtojo kvalifikacijos kėlimo programą. Pirmuosiuose dalyvauja 24 būsimi pareigūnai siekiantys įgyti teisę dirbti ugniagesiais gelbėtojais valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje, o antruosiuose – 4 dalyviai, iš kurių viena yra moteris. Kursantai kursų metu įgys teorines žinias bei praktinius gebėjimus dirbti su gaisrine, gelbėjimo įranga ir atlikti ugniagesio gelbėtojo funkcijas įvairių įvykių likvidavimo metu taip pat besimokydami dalyvaus sporto varžybose, švietėjiškuose renginiuose bei akcijose, kurių metu bus populiarinama ugniagesio gelbėtojo profesija. Sėkmingai baigę kursus įgys teisę dirbti valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje ugniagesiais gelbėtojais.

2017-04-03

Lietuvos bokso čempionatas rengiamas jau 93-iąjį kartą. Šis vyrų bokso čempionatas buvo surengtas Kėdainiuose ir jame dalyvavo Ugniagesių gelbėtojų mokyklos (toliau - mokykla) UG-16/15 grupės kursantas Vaidas Maciulevičius. Šiame čempionate dalyvavo 72 boksininkai ir 17 boksininkių. Džiugu, kad ir šįkart kursantas grįžo iš čempionato netuščiomis.

Čempionate dalyvavęs Vaidas Maciulevičius (svorio kategorijoje iki 81 kg) kovojęs keturiose kovose ir vieną iš jų pralaimėjęs - užėmė garbingą trečiąją vietą. Iš viso šioje svorio kategorijoje dalyvavo 13 dalyvių. Būsimas ugniagesys gelbėtojas pralaimėjo esamam Lietuvos čempionui ir apgailestavo, kad pavyko užkopti "tik" ant trečiojo apdovanojimų laiptelio.

Mokyklos bendruomenė sveikina Lietuvos bokso čempionato prizininką!

2017-04-03

Kovo 3 – 7 d. Ugniagesių gelbėtojų mokyklos (toliau - Mokykla) Praktinio parengimo skyriuje vyksta Gelbėjimo darbų vadovų kvalifikacijos tobulinimo kursai, skirti pirmojo ir antrojo operacinio lygmens gelbėjimo darbų vadovams. Dalyvaujantys šiuose kursuose pareigūnai pradžioje mokėsi nuotoliniu būdu ir privalėjo išsilaikyti testą, kurį sudarė 40 klausimų (teigiamai reikėjo atsakyti į ne mažiau kaip 20 klausimų) ir tik gavus testo teigiamą įvertinimą buvo kviečiami tęsti kursų Mokykloje.

Kursuose dalyvauja pareigūnai iš skirtingų apskričių priešgaisrinių gelbėjimo valdybų, objektinių priešgaisrinių gelbėjimo valdybų, priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų. Iš viso kursuose dalyvauja 12 pareigūnų. Kursų metu dalyviams bus pravedamos įvairios teorinės paskaitos, bus sudarytos sąlygos atlikti ir pristatyti savarankiškus darbus bei dalyvauti įvairiuose praktiniuose užsiėmimuose.

2017-03-31

Šių metų balandžio 31 d. Ugniagesių gelbėtojų mokyklos Narų ir fizinio parengimo skyriaus specialistai Ugniagesių gelbėtojų specialaus fizinio–profesinio parengimo komplekse su baseinu narams mokyti veda praktinį skęstančiųjų gelbėjimo seminarą Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pareigūnams.

Seminaro metu pareigūnai supažindinami su pagalbinėmis priemonėmis, kurios gali būti jiems naudingos gelbstint žmogų nuo vandens paviršiaus, tobulinama jų nėrimo ir skenduolio paieškos technika bei plaukimo įgūdžiai.

2017-03-29

2017 m. kovo 27 - 31 d. Civilinės saugos mokymo skyriuje vyksta kursai pagal Žmogaus saugos mokytojų įvadinio civilinės saugos mokymo programą. Kursuose dalyvauja 9 mokytojai atvykę iš įvairių Lietuvos miestų. Pagrindinis šių kursų tikslas - mokyti ir rengti visuomenę, kaip elgtis gresiant ar susidarius ekstremaliosioms situacijoms, suteikti dalykinę kompetenciją pedagogams, kurie moko civilinės saugos šalies ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigose. Kursų metu klausytojai susipažins su civilinės saugos sistema, jos veikimo principais, teisiniais ir organizaciniais pagrindais, gyventojų teisėmis, pareigomis civilinės saugos srityje, gyventojų apsaugos organizavimu: perspėjimo ir informavimo organizavimu, evakavimo planavimu ir organizavimu, apsauga kolektyvinės apsaugos statiniuose, taip pat bus supažindinti su gamtinės, techninės, socialinės kilmės pavojais bei saugiu elgesiu joms susidarius.

2017-03-27

2017 m. kovo 27 d. Ugniagesių gelbėtojų mokyklos Narų ir fizinio parengimo skyriuje prasidėjo mokymai pagal Plaukiko-gelbėtojo mokymo programą, kuriuose dalyvauja 12 valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnų. Mokymų dalyviai išklausys 16 val. teorinių paskaitų ir dalyvaus praktiniuose užsiėmimuose, kurių trukmė 50 val. Sėkmingai baigę mokymus, gebės gelbėti žmones nuo vandens paviršiaus ir nuskendusius iki 6 m gylio, mokės išsilaisvinimo būdus nuo skęstančiojo sugriebimų, bus supažindinti su transportavimo būdais be pagalbinių priemonių ir su jomis, tai pat su taisyklingomis ir saugiomis, individualia ir grupine, išnešimo į krantą technikomis bei su gelbėjimo priemonių panaudojimo galimybėmis ir jų tobulėjimu. Klausytojai bus supažindinami su pagalbinėmis priemonėmis, kurios gali būti jiems naudingos gelbstint žmogų ir jų panaudojimu, sužinos apie turimos įrangos eksploataciją ir jos priežiūrą, išmoks suteikti pirmąją medicininę pagalbą, atlikti reanimaciją. Mokymų metu bus tobulinama jų nėrimo ir skenduolio paieškos technika bei plaukimo įgūdžiai.

2017-03-27

Šių metų kovo 27 – 31 d. Ugniagesių gelbėtojų mokyklos Praktinio parengimo skyriuje vyksta VPGT kvėpavimo aparatų ir oro kompresorių priežiūros meistro mokymo kursai. Juose dalyvauja 10 valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnų bei darbuotojų. 3 – iš Vilniaus APGV, 3 – Utenos APGV, 3 – Alytaus APGV bei 1 – iš Ugniagesių gelbėtojų mokyklos. Kursų metu dalyviai išklausys 20 val. trukmės teorines paskaitas temomis: „Teisės aktų reikalavimai aptarnaujant kvėpavimo aparatus“, „Kvėpavimo aparatų slėginiai indai“, „Kvėpavimo aparatai“, „Oro kompresoriai“, taip pat 20 val. tobulins savo praktinius įgūdžius naudojantis kvėpavimo aparatais bei oro kompresoriais. Paskutinę kursų dieną klausytojai bus atestuojami ir tik po atestacijos galės dirbti kvėpavimo aparatų ir oro kompresorių priežiūros meistrais.

2017-03-23

2017 m. kovo 21-22 d. Ugniagesių gelbėtojų mokyklos Narų ir fizinio parengimo skyriaus darbuotojai vykdė Utenos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos narų atestaciją. Atestacijoje dalyvavo 11 narų gelbėtojų, iš kurių 4 turi teisę dirbti ir nėrimo vadovais.

Atestavimo metu buvo tikrinamos narų teorinės žinios bei praktiniai įgūdžiai. Praktinių įgūdžių tikrinimo metu pareigūnai privalėjo parodyti savo gebėjimus plaukiant, neriant ir gelbėjant žmones vandenyje. Įvykdžius individualias praktinių įgūdžių tikrinimo užduotis buvo atlikta grupinė užduotis, kurios metu buvo vertinama narų posto darbas atvirame vandens šaltinyje. Vertinimo metu siekiama patikrinti gebėjimą dirbti komandoje, supratimą ir gebėjimą įvykdyti suformuotas užduotis bei mokėjimą dirbti su narų įranga.

Ugniagesių gelbėtojų mokykla. Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
Adresas: R. Jankausko 2, LT-04310 Vilnius, LietuvaEl. paštas: ugm@vpgt.lt
Telefonas: +370 5 240 2802 Faksas: +370 5 240 2804 Įmonės kodas: 111962021