Adresas: R. Jankausko 2, LT-04310 Vilnius, LietuvaĮmonės kodas: 111962021
El. paštas: ugm@vpgt.ltTelefonas: +370 5 240 2802 Faksas: +370 5 240 2804

Naujienos

2017-03-20

Šių metų kovo 20 – 23 d. Ugniagesių gelbėtojų mokyklos (toliau - Mokykla) Praktinio parengimo skyriuje vyksta Cheminių įvykių likvidavimo organizavimo vadovo kvalifikacijos tobulinimo kursai, gelbėjimo darbų vadovams. Dalyvaujantys šiuose kursuose pareigūnai pradžioje mokėsi savarankiškai ir privalėjo išsilaikyti testą, kurį sudarė 40 klausimų (teigiamai reikėjo atsakyti į ne mažiau kaip 20 klausimų) ir tik gavus testo teigiamą įvertinimą buvo kviečiami tęsti kursų Mokykloje. Kursuose dalyvauja pareigūnai iš Klaipėdos, Šiaulių, Utenos ir Vilniaus apskričių priešgaisrinių gelbėjimo valdybų. Iš viso kursuose dalyvauja 12 pareigūnų. Kursų metu dalyviams bus pravedamos įvairios teorinės paskaitos, sudarytos sąlygos atlikti ir pristatyti savarankiškus darbus bei dalyvauti įvairiuose praktiniuose užsiėmimuose gvildenant cheminių įvykių likvidavimo organizavimo ypatumus.

2017-03-20

Šių metų kovo 20 – 24 d. Ugniagesių gelbėtojų mokyklos Praktinio parengimo skyriuje vyksta VPGT kvėpavimo aparatų ir oro kompresorių priežiūros meistro mokymo kursai. Juose dalyvauja 9 Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnai. 2 – iš Vilniaus APGV, 2 – Klaipėdos APGV, 3 – Panevėžio APGV bei 2 – iš Telšių APGV. Kursų metu dalyviai išklausys 20 val. teorinių paskaitų temomis: „Teisės aktų reikalavimai aptarnaujant kvėpavimo aparatus“, „Kvėpavimo aparatų slėginiai indai“, „Kvėpavimo aparatai“, Oro kompresoriai“ taip pat 20 val. tobulins savo praktinius įgūdžius naudojantis kvėpavimo aparatais bei oro kompresoriais. Paskutinę kursų dieną klausytojai bus atestuojami ir tik po atestacijos galės dirbti kvėpavimo aparatų ir oro kompresorių priežiūros meistrais.

2017-03-14

Šių metų kovo 14 d. Ugniagesių gelbėtojų mokykloje lankėsi Nacionalinio kraujo centro darbuotojai. Penkiasdešimt penki Ugniagesių gelbėtojų mokyklos pareigūnai ir darbuotojai bei kursantai ir Gaisrinių tyrimų centro darbuotojai neatlygintinai davė kraują. Šis kilnus poelgis sergantiems žmonėms suteiks galimybę pasveikti ar net išgelbės jų gyvybes. Kiekvienas kraujo donoras gavo atminimo dovanėles, o davusieji pirmąjį kartą gavo pažymėjimus liudijančius apie šios kilnios veiklos pirmąjį žingsnį. Kursantų gretose yra tokių, kurie kraujo donorais tapo jau 12 – ąjį kartą.

2017-03-13

Šių metų kovo 13 d. prasidėjo valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnų 35 val. trukmės mokymai pagal Gelbėjimo darbų organizavimo aukštyje, gylyje vadovo kvalifikacijos tobulinimo programą. Mokymuose dalyvauja 8 valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnų, kurie pagal pareigybę gali būti pirmojo, antrojo arba trečiojo operacinio vadovavimo lygmens vadovais. Kursų metu 4 val. skirtos teoriniam mokymui, o 31 val. praktiniam mokymui. Didžiąją dalį mokymų pareigūnai atliks praktines užduotis susijusias su gelbėjimo darbų aukštyje bei gylyje atlikimu, pasinaudojant įranga, esančia automobilinėje cisternoje.

2017-03-10

Šių metų kovo 10 d. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio bendrosios paramos logistikos batalione Lietuvos kariuomenės Strateginės komunikacijos departamentas organizavo šešių mokymo įstaigų pristatymą batalione tarnaujantiems nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos kariams. Paskaitų ciklo metu buvo pristatyti Kalėjimų departamento prie LR teisingumo ministerijos mokymo centras, Lietuvos policijos mokykla, Ugniagesių gelbėtojų mokykla, Vytauto didžiojo universitetas, Aleksandro Stulginskio universiteto bei Lietuvos sporto universitetas. Šio paskaitų ciklo tikslas – supažindinti tarnybą baigiančius karius su darbo bei studijų galimybėmis baigus privalomąją tarnybą.

2017-03-09

Šių metų kovo 9 d. Ugniagesių gelbėtojų mokykloje vyksta Mobiliosios žmonių švarinimo įrangos darbo ir priežiūros mokymai skirti valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojams, kuriuos organizuoja Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos. Mokymuose dalyvauja daugiau nei trisdešimt pareigūnų bei darbuotojų. Dalyviai supažindinami su pagrindinėmis naujai įsigytos įrangos charakteristikomis, darbo ir priežiūros ypatumais. Naujai įgyta įranga bus skirta atlikti žmonių švarinimą įvykus cheminiams, biologiniams ar radiologiniams įvykiams.

2017-03-08

Šių metų kovo 3 d. Kauno rajone, Ežerėlio kultūros centre, Ugniagesių gelbėtojų mokyklos (toliau - Mokykla) komanda dalyvavo 20 km pėsčiųjų žygyje „Tauriečiai“, Tauro apygardos Birutės rinktinės partizanams atminti, kurį organizavo Vytauto Didžiojo šaulių 2-oji rinktinė ir VšĮ RCE Pėsčiųjų žygių asociacija. Žygio tikslas – vienyti karių, sukarintų struktūrų pareigūnų ir civilių bendravimą, bendradarbiauti tarp institucijų, įstaigų, organizacijų, įvairių tautų, bendruomenių, jaunimo organizacijų, skiepyti meilę ir pilietinę pareigą Tėvynei, skatinti keliauti mėgstančių žmonių vienijimąsi, tuo pačiu bendrauti, susipažinti, propaguoti keliavimą pėsčiomis kaip aktyvią, kultūringą ir aplinką tausojančią laisvalaikio praleidimo formą, užtikrinti prasmingą ir turiningą laisvalaikio praleidimą, tobulinti asmens fizinį ir psichologinį pasirengimą. Žygyje dalyvavo per 500 žygeivių, tarp jų ir Narų ir fizinio parengimo skyriaus vyriausiasis specialistas-instruktorius K.Pinskus, ugniagesys gelbėtojas M.Mazūra, bei UGM kursantai D.Linka, R.Zinkevičius, M.Motiejūnas, 20 km atstumą komanda įveikė per kiek daugiau nei 3 val. Žygio metu aplankėme 1863m. sukilėlių kapus, bunkerius. Žygio dalyviai sekmingai baigę distancijas buvo apdovanoti medaliais ir diplomais.

2017-03-06

Šių metų kovo 6-16 d. Ugniagesių gelbėtojų mokyklos Narų ir fizinio parengimo skyriuje vyksta mokymai pagal Plaukiko-gelbėtojo mokymo programą. Baigę mokymus pareigūnai gebės gelbėti žmones nuo vandens paviršiaus ir nuskendusius iki 6 m gylio, mokės išsilaisvinimo būdus nuo skęstančiojo sugriebimų, bus supažindinti su transportavimo būdais be pagalbinių priemonių ir su jomis, tai pat su išnešimo į krantą technikomis, su gelbėjimo priemonių panaudojimo galimybėmis ir jų tobulėjimu. Klausytojai bus supažindinami su pagalbinėmis priemonėmis, kurios gali būti jiems naudingos gelbstint žmogų ir jų panaudojimu, sužinos apie turimos įrangos eksploataciją ir jos priežiūrą, išmoks suteikti pirmąją medicininę pagalbą, atlikti reanimaciją. Mokymų metu bus tobulinama jų nėrimo ir skenduolio paieškos technika bei plaukimo įgūdžiai.

2017-03-03

Šių metų kovo 3 d. Ugniagesių gelbėtojų mokykloje baigiamuosius egzaminus išlaikė Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos kursantai. 18 jaunų ir stiprių merginų ir vaikinų sėkmingai baigė 3 mėn. trukmės mokslus pagal Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos kursantai kovotojo profesinio mokymo programą. Vadovaujantis bendradarbiavimo sutartimi tarp Ugniagesių gelbėtojų mokyklos ir Viešojo saugumo tarnybos dalis šių mokymų vyko mokykloje.

Baigiantis įtemptai dienai rankose diplomus laikantys kursantai iškilmingai prisieks tarnauti Tėvynės labui ir įsilies į vidaus tarnybos pareigūnų gretas.

2017-03-01

Šių metų kovo 1 d. Ugniagesių gelbėtojų mokykloje prasidėjo 33 kursantų mokymai pagal Ugniagesio gelbėtojo modulinę profesinio mokymo programą. Jauni vyrai dar tik pradeda žengti pirmuosius žingsnius lik garbingo ugniagesio gelbėtojo vardo. Kursantai mokysis vienerius metus, iš kurių du mėnesius gilins savo praktinius įgūdžius būsimoje darbo vietoje. Pabaigę mokymus kursantai laikys egzaminą ugniagesio gelbėtojo kvalifikacijai įgyti.

Linkime sėkmės būsimiems ugniagesiams gelbėtojams!

Ugniagesių gelbėtojų mokykla. Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
Adresas: R. Jankausko 2, LT-04310 Vilnius, LietuvaEl. paštas: ugm@vpgt.lt
Telefonas: +370 5 240 2802 Faksas: +370 5 240 2804 Įmonės kodas: 111962021