Adresas: R. Jankausko 2, LT-04310 Vilnius, LietuvaĮmonės kodas: 111962021
El. paštas: ugm@vpgt.ltTelefonas: +370 5 240 2802 Faksas: +370 5 240 2804

Naujienos

2018-06-07

Šių metų birželio 7 d. Ugniagesių gelbėtojų mokykloje lankėsi dvi kadetų grupės su vadovais (viso 23 asmenys) iš įvairių Jungtinių Amerikos Valstijų koledžų. Kadetai buvo supažindinti su mokyklos veikla bei infrastruktūra. Apsilankymo metu kadetai stebėjo kaip vyksta baigiamojo UG-17/17 grupės kursantų egzamino praktinės dalies atsiskaitymas bei apžiūrėjo mokymams skirtus maketus.

2018-06-06

2018 m. gegužės 5 - 7 d. Ugniagesių gelbėtojų mokykloje prasidėjo kursai pagal Ekstremaliųjų situacijų valdymo organizavimo tęstinio civilinės saugos mokymo programą. Kursuose dalyvauja 15 klausytojų iš visos Lietuvos. Programos tikslas – mokyti asmenis, dirbančius valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, kitose įstaigose ir ūkio subjektuose, kurie pagal savo veiklos pobūdį yra atsakingi už ekstremaliųjų situacijų prevenciją, valdymą ir padarinių likvidavimą.

2018-06-04

Šią savaitę (nuo 2018 m. birželio 4 iki 8 d.) Ugniagesių gelbėtojų mokykloje (toliau – Mokykla) pagal CEPOL (Europos Sąjungos agentūra, kuri per mokymą skatina Europos ir tarptautinio lygmens bendradarbiavimą teisėsaugos srityje) mainų programą vieši Lvovo (Ukraina) Gyvenimo saugos valstybinio universiteto prorektorius profesorius Andriy Kuzyk.

Svečias susipažins su Mokyklos veikla, infrastruktūra, stebės kursantų baigiamąjį egzaminą. Be Mokyklos A. Kuzyk ketina apsilankyti ir iš arčiau susipažinti su Bendruoju pagalbos centru, Gaisrinių tyrimų centru, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Statybinių medžiagų ir gaisrinės saugos katedra, Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdyba.

2018 m. rugsėjo 24-28 d. planuojamas atsakomasis Mokyklos viršininko vizitas į Lvovą.

2018-06-01

Šių metų birželio 1 d. Ugniagesių gelbėtojų mokykloje lankėsi 16 vaikų iš Vilniaus raj. Rukainių gimnazijos. Apsilankymo tikslas – susipažinti su ugniagesio gelbėtojo profesija. 5 klasės mokiniai apsilankymo metu prisiminė, kaip saugiai elgtis su elektros prietaisais, ką daryti nusideginus verdančiu vandeniu, kaip elgtis kilus gaisrui, kaip iškviesti pagalbą bei kaip saugiai stovyklauti. Vaikai turėjo galimybę apžiūrėti mokyklos teritorijoje esančius mokymams skirtus maketus, dalyvavo įvairiose rungtyse, kurių metu susipažino su ugniagesio gelbėtojo darbe naudojama įranga bei technika.

2018-05-29

Šių metų gegužės 28 -29 d. Ugniagesių gelbėtojų mokykloje lankėsi 100 vaikų iš Vilniaus Levo Karsavino mokyklos ir Vilniaus raj. Valčiūnų gimnazijos. Apsilankymo tikslas – susipažinti su ugniagesio gelbėtojo profesija. 1-8 klasių mokiniai apsilankymo metu pasikartojo kaip saugiai elgtis, taip pat turėjo galimybę apžiūrėti mokyklos teritorijoje esančius mokymams skirtus maketus, dalyvauti rungtyse ir vyresnieji mokiniai galėjo išbandyti ugniagesio gelbėtojo kliūčių ruožą.

2018-05-28

Kasmet Ugniagesių gelbėtojų mokyklos kursantai dalyvauja Varšuvos aukštosios mokyklos organizuojamose tarptautinėse pratybose „Fenix“. Šie metai ne išimtis – gegužės 24-25 d. UG-18/18 grupės kursantai vyko į Lenkiją ir kartu su būsimaisiais ugniagesiais gelbėtojais iš Baltarusijos, Estijos, Prancūzijos, Čekijos, Bulgarijos, Vengrijos, Gruzijos, Slovakijos, Latvijos ir iš Ukrainos mokėsi vieningai kartu dirbti įvairių gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbų metu bei dalijosi gerąja patirtimi.

2018-05-28

Šių metų gegužės 26 d. Ugniagesių gelbėtojų mokyklos UG-18/18 grupės kursantai dalyvavo pėsčiųjų žygyje „Pasieniečių keliais 2018“, kurį organizavo Valstybės sienos apsaugos tarnyba, asociacija Gyvūnų globos klubas „Draugo letena“ ir Pėsčiųjų žygių asociacija. Žygio tikslas – atminti ir pagerbti Laisvės gynimo ir didžiąsias netektis, pirmosios 1940-ųjų metų sovietinės invazijos į Lietuvą aukos, žuvusio pasienio policijos Alytaus baro Ūtos pasienio sargybos viršininko Aleksandro Barausko 78-ąsias ir kitų pasieniečių žūties metines bei įamžinti istorinių įvykių pasienyje tęstinumą, paminėti Atkurtos Lietuvos Šimtmetį.

Kursantai sėkmingai įveikė 25 km trasą.

2018-05-24

Šių metų gegužės 21 – 24 d. Ugniagesių gelbėtojų mokyklos (toliau - Mokykla) Praktinio parengimo skyriuje vyksta Cheminių įvykių likvidavimo organizavimo vadovo kvalifikacijos tobulinimo kursai, gelbėjimo darbų vadovams. Dalyvaujantys šiuose kursuose pareigūnai pradžioje mokėsi savarankiškai ir privalėjo išsilaikyti testą, kurį sudarė 40 klausimų (teigiamai reikėjo atsakyti į ne mažiau kaip 20 klausimų) ir tik gavę testo teigiamą įvertinimą buvo kviečiami tęsti kursų Mokykloje. Kursuose dalyvauja pareigūnai iš Vilniaus, Šiaulių, Alytaus ir Tauragės apskričių priešgaisrinių gelbėjimo valdybų, taip pat iš Mažeikių objektinės priešgaisrinės gelbėjimo valdybos. Iš viso kursuose dalyvauja 9 pareigūnai. Kursų metu dalyviams bus pravedamos įvairios teorinės paskaitos, sudarytos sąlygos atlikti ir pristatyti savarankiškus darbus bei dalyvauti įvairiuose praktiniuose užsiėmimuose gvildenant cheminių įvykių likvidavimo organizavimo ypatumus.

2018-05-22

2018 m. gegužės 21 - 25 d. Civilinės saugos mokymo skyriuje vyksta kursai pagal Žmogaus saugos mokytojų tęstinio civilinės saugos mokymo programą. Kursuose dalyvauja 20 mokytojų atvykusių iš įvairių Lietuvos miestų. Pagrindinis šių kursų tikslas - mokyti ir rengti visuomenę, kaip elgtis gresiant ar susidarius ekstremaliosioms situacijoms, suteikti dalykinę kompetenciją pedagogams, kurie moko civilinės saugos šalies ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigose. Kursų metu klausytojai susipažins su civilinės saugos sistema, jos veikimo principais, teisiniais ir organizaciniais pagrindais, gyventojų teisėmis, pareigomis civilinės saugos srityje, gyventojų apsaugos organizavimu: perspėjimo ir informavimo organizavimu, evakavimo planavimu ir organizavimu, apsauga kolektyvinės apsaugos statiniuose, taip pat bus supažindinti su gamtinės, techninės, socialinės kilmės pavojais bei saugiu elgesiu joms susidarius.

2018-05-17

Šių metų gegužės 17 – 18 d. Ugniagesių gelbėtojų mokykloje vyksta Gelbėjimo darbų organizavimo vandenyje (ant ledo) vadovo kvalifikacijos tobulinimo kursai, kuriuose dalyvauja 6 valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnai atvykę iš Kauno, Panevėžio, Šiaulių ir Utenos priešgaisrinių gelbėjimo valdybų. Mokymo trukmė 18 val., kurios susideda iš nuotolinio bei kontaktinio mokymo. Prieš atvykstant į kontaktinius mokymus pareigūnai išlaikė testą, apimantį šias temas: Gelbėjimo darbams vandenyje skirta įranga ir jos panaudojimo galimybės; Paieškos būdai vandenyje; Gelbėtojų veiksmai vandenyje ir ant ledo; Pirmoji pagalba skęstančiajam; Skęstančiojo transportavimas ir išnešimo į krantą būdai; Narų gelbėtojų veiklos principai. Kontaktinių mokymų metu pareigūnai mokosi pagal šias temas: Gelbėjimo darbų vandenyje ir (ar) ant ledo atlikimas; Vadovavimas ir gelbėjimo darbų vandenyje ir (ar) ant ledo organizavimas.

Ugniagesių gelbėtojų mokykla. Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
Adresas: R. Jankausko 2, LT-04310 Vilnius, LietuvaEl. paštas: ugm@vpgt.lt
Telefonas: +370 5 240 2802 Faksas: +370 5 240 2804 Įmonės kodas: 111962021