Adresas: R. Jankausko 2, LT-04310 Vilnius, LietuvaĮmonės kodas: 111962021
El. paštas: ugm@vpgt.ltTelefonas: +370 5 240 2802 Faksas: +370 5 240 2804

Naujienos

2016-04-04

2016 m. balandžio 4 – 13 d. Ugniagesių gelbėtojų mokykloje vyksta mokymai pagal Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio II ir III grupių ekonominės veiklos rūšių įmonėse, mokymo programą. Mokymuose dalyvauja valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnai iš Kauno, Marijampolės, Panevėžio ir Vilniaus APGV bei Elektrėnų PGT. Klausytojų atestacija planuojama balandžio 27 d.

2016-04-04

2016 m. balandžio 4 – 15 d. Vilniaus APGV vyksta mokymai pagal Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnų, dirbančių su gaisrinėmis automobilinėmis kopėčiomis (keltuvais), turinčiomis lopšį operatoriaus mokymo programą. Mokymuose dalyvauja dešimt Vilniaus APGV ir du Elektrėnų PGT pareigūnai. Po teorinių ir praktinių mokymų klausytojai vieną savaitę praktikuosi savo darbo vietose su gaisrinėmis automobilinėmis kopėčiomis turinčiomis lopšį.

2016-04-04

Šią savaitę Ugniagesių gelbėtojų mokykloje (toliau - Mokykla) vyksta kvalifikacijos tobulinimo kursai pagal Gelbėjimo darbų organizavimo aukštyje, gylyje vadovo mokymo programą. Kursų trukmė - 35 valandos, iš kurių 4 valandos yra teorinės paskaitos ir 31 valanda skiriama praktiniam mokymui. Šių mokymų tikslas yra suteikti žinių ir praktinių įgūdžių vykdyti gelbėjimo darbus aukštyje, gylyje, pasinaudojant įranga, kuri yra pagrindinėse transporto priemonėse (standartinėje gaisrinėje automobilinėje cisternoje).

2016-04-04

2016 m balandžio 4-14 d. Ugniagesių gelbėtojų mokyklos Narų ir fizinio parengimo skyriuje vyks mokymai pagal plaukiko-gelbėtojo mokymo programą. Mokymų dalyviai išklausys 16 val. teorinius mokymus ir dalyvaus praktiniuose užsiėmimuose, kurių trukmė 50 val. Sėkmingai baigę mokymus, gebės gelbėti žmones nuo vandens paviršiaus ir nuskendusius iki 6 m gylio, mokės išsilaisvinimo būdus nuo skęstančiojo sugriebimų, bus supažindidinti su transportavimo būdais be pagalbinių priemonių ir su jomis, tai pat su taisiklingomis ir saugiomis, individualia ir grupine, išnešimo į krantą technikomis, bei su gelbėjimo priemonių panaudojimo galimybėmis ir jų tobulėjimu. Mokymu dalyviai bus mokomi apie pagalbinių priemonių panaudojimą, kurios gali būti jiems naudingos gelbstint žmogų, apie turimos įrangos eksplotaciją ir jos priežiūrą, kaip suteikti pirmąją medicininę pagalbą ir atlikti reanimaciją. Kursų metu bus lavinama jų nėrimo ir skenduolio paieškos technika, plaukimo įgūdžių tobulinimas bei jėgos, greičio ir ištvermės lavinimas vandenyje.

2016-04-02

Lietuvoje inkilų kabinimo tradicija siekia visą amžių. Bene daugiausiai jų pakabinama pavasario pradžioje. Šių metų pirmąjį balandžio penktadienį Ugniagesių gelbėtojų mokyklos (toliau - Mokykla) Praktinio parengimo skyriaus teritorijoje esančius medžius papuošė į juos įkelti nauji inkilai. Su tokiomis dovanomis buvo pasitikti į Lietuvą iš šiltų kraštų parskrendantys sparnuočiai. Naujų inkilų kabinimo akcijoje dalyvavo Mokyklos darbuotojai ir kursantai, kurie patys pareiškė norą pasibaigus paskaitoms dalyvauti šioje akcijoje, bei svečiai iš Parudaminio girininkijos.

2016-04-01

2016 m. kovo 30 d. – balandžio 1 d. Civilinės saugos mokymo skyriuje, Nemenčinėje, Kalno g. 27, vyksta kursai pagal asmenų, dalyvaujančių ekstremaliųjų situacijų valdyme, įvadinio civilinės saugos mokymo programą. Kursuose dalyvauja 48 klausytojai.

2016-03-30

2016 m. kovo 29-30 d. Ugniagesių gelbėtojų mokyklos Narų ir fizinio parengimo skyriaus pareigūnai vykdo Visagino priešgaisrinės gelbėjimo valdybos narų, nėrimo vadovų ir narų darbo vadovų atestaciją.

Atestavimo metu tikrinamos narų teorinės žinios ir praktiniai įgūdžiai. Praktinių įgūdžių tikrinimo metu pareigūnai turi parodyti savo gebėjimus plaukiant (laisvuoju stiliumi ir ant nugaros), neriant (vieno metro gylyje plaukti dvidešimt penkis metrus) ir gelbėjant žmones vandenyje (laisvuoju stiliumi nuplaukti dvidešimt metrų ir iš dvejų metrų gylio iškelti į vandens paviršių manekeną ir jį plukdyti keturiasdešimt penkis metrus vandens paviršiumi).

Įvykdžius individualias praktinių įgūdžių tikrinimo užduotis atliekama grupinė užduotis, kurios metu vertinamas narų posto (komandos iš keturių povandeninių darbų specialistų) darbas atvirame vandens šaltinyje. Vertinimo metu siekiama patikrinti gebėjimą dirbti komandoje, supratimą ir gebėjimą įvykdyti suformuotas užduotis bei mokėjimą dirbti su narų įranga.

Per šiuos metus Visagino PGV narai-gelbėtojai surado ir ištraukė du skenduolius.

2016-03-30

Kaune, Lietuvos kriminalinės policijos biuro sporto salėje, vyko Lietuvos Respublikos policijos sambo čempionatas, kuriame dalyvavo visų policijos įstaigų ir kitų vidaus reikalų sistemos padalinių pareigūnai. Ugniagesių gelbėtojų mokyklą (toliau - Mokykla) šiame čempionate atstovavo Mokyklos Praktinio parengimo skyriaus specialistas Vadim Kaminskij.

2016-03-29

2016 m. kovo 29 d. Ugniagesių gelbėtojų mokyklos Narų ir fizinio parengimo skyriuje prasidėjo 3 dienų gelbėjimo darbų nuo vandens (ledo) paviršiaus organizavimo kursai.

Šie kursai skirti valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojams, kurie pagal pareigybės aprašymą gali būti III operacinio vadovavimo lygmens vadovais.

Pagrindinis kursų tikslas – suteikti žinių ir įgūdžių gelbėjimo darbų organizavimui nuo vandens arba ledo paviršiaus.

Kursų metu klausytojai susipažins su gelbėjimo darbų organizavimu nuo vandens ir ledo paviršiaus, taip pat bus supažindinti su narų gelbėtojų veiklos organizavimo tvarka. Skęstančiųjų gelbėjimo sėkmė priklauso nuo tinkamo reagavimo, teisingos strategijos pasirinkimo ir efektyvaus gelbėjimo priemonių panaudojimo.

Kursuose dalyvauja 8 pareigūnai iš skirtingų priešgaisrinių gelbėjimo valdybų, kurie pagilinę savo žinias ir įgūdžius galės rengti užsiėmimus ir vesti pratybas savo padaliniuose.

2016-03-25

Ugniagesių gelbėtojų mokykla. Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
Adresas: R. Jankausko 2, LT-04310 Vilnius, LietuvaEl. paštas: ugm@vpgt.lt
Telefonas: +370 5 240 2802 Faksas: +370 5 240 2804 Įmonės kodas: 111962021