Adresas: R. Jankausko 2, LT-04310 Vilnius, LietuvaĮmonės kodas: 111962021
El. paštas: ugm@vpgt.ltTelefonas: +370 5 240 2802 Faksas: +370 5 240 2804

Naujienos

2018-05-16

Šių metų gegužės 14 d. Ugniagesių gelbėtojų mokykloje prasidėjo C kategorijos vairuotojų mokymo kursai, kurių trukmė 132 val. Teoriniam mokymui skiriama 36 val. (visai grupei), praktiniam – 16 val. (kiekvienam asmeniui). Kursuose dalyvauja 6 valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnai iš Kauno ir Klaipėdos apskričių priešgaisrinių gelbėjimo valdybų. Šių mokymų tikslas – transporto priemonių vairuotojams suteikti reikiamų žinių, gebėjimų ir įgūdžių, kad gebėtų saugiai ir ekonomiškai vairuoti C kategorijų transporto priemones. Pasibaigus mokymui, klausytojų žinioms patikrinti bus organizuojamas egzaminas. Jis susideda iš teorinių žinių testo ir praktinių įgūdžių egzamino. Egzaminavimas vykdomas vadovaujantis Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susiekimo ministerijos nustatyta tvarka

2018-05-15

Šių metų gegužės 11 d. Ugniagesių gelbėtojų mokykloje dirbti su pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis mokėsi 37 Viešojo saugumo tarnybos pareigūnai bei darbuotojai. Užsiėmimų metu klausytojai turėjo galimybę įvertinti pirminių gaisrų gesinimo priemonių gesinimo galimybes ir efektyvumą gesinant įvairių medžiagų ir dydžių gaisrus.

2018-05-14

2018 m. gegužės 14 - 18 d. Civilinės saugos mokymo skyriuje vyksta kursai pagal Žmogaus saugos mokytojų įvadinio civilinės saugos mokymo programą. Kursuose dalyvauja 9 mokytojai atvykę iš įvairių Lietuvos miestų. Pagrindinis šių kursų tikslas - mokyti ir rengti visuomenę, kaip elgtis gresiant ar susidarius ekstremaliosioms situacijoms, suteikti dalykinę kompetenciją pedagogams, kurie moko civilinės saugos šalies ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigose. Kursų metu klausytojai susipažins su civilinės saugos sistema, jos veikimo principais, teisiniais ir organizaciniais pagrindais, gyventojų teisėmis, pareigomis civilinės saugos srityje, gyventojų apsaugos organizavimu: perspėjimo ir informavimo organizavimu, evakavimo planavimu ir organizavimu, apsauga kolektyvinės apsaugos statiniuose, taip pat bus supažindinti su gamtinės, techninės, socialinės kilmės pavojais bei saugiu elgesiu joms susidarius.

2018-05-10

Šių metų gegužės 8 - 22 d. Ugniagesių gelbėtojų mokyklos (toliau – Mokykla) Praktinio parengimo skyriuje Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos Pasieniečių mokyklos (toliau – Pasieniečių mokykla) kursantai mokosi vykdyti gelbėjimo darbus vandenyje. Siekiant perteikti pasieniečio kvalifikacijai reikalingas kompetencijas, susijusias su gebėjimu panaudoti plaukimo įgūdžius vykdant gelbėjimo darbus vandenyje, bus apmokyti 104 Pasieniečių mokyklos pirminio profesinio bei įvadinio mokymo grupių kursantai.

2018-05-09

2018 m. gegužės 8 - 10 d. Ugniagesių gelbėtojų mokykloje vyksta kursai pagal Asmenų, dalyvaujančių valdant ekstremaliąsias situacijas, įvadinio civilinės saugos mokymo programą. Kursuose dalyvauja 14 valstybės ir savivaldybių ekstremalių situacijų komisijų ir operacijų centrų nariai. Pagrindinis šių kursų tikslas - pristatyti ekstremaliųjų situacijų valdymo organizavimo pagrindus, veiksmus likviduojant ekstremaliąsias situacijas ir šalinant jų padarinius, supažindinti su civilinės saugos organizavimo Lietuvoje principais, būdingomis ekstremaliosiomis situacijomis, gyventojų apsaugos organizavimu. Mokymų trukmė – 21 valanda.

2018-05-09

Šių metų gegužės 8 d. – 10 d. Ugniagesių gelbėtojų mokyklos Praktinio parengimo skyriuje vyksta Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos (toliau – VPGT) kvėpavimo aparatų ir oro kompresorių priežiūros meistro mokymo kursai. Juose dalyvauja 17 valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnų iš Vilniaus, Klaipėdos, Alytaus ir Marijampolės apskričių priešgaisrinių gelbėjimo valdybų bei iš Elektrėnų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos. Kursų dalyviai baigė 9 val. trukmės nuotolinius kursus, o Ugniagesių gelbėtojų mokykloje tobulina savo praktinius įgūdžius įvertinant kvėpavimo organų apsaugos aparatų (toliau – KOAA), apsauginių kaukių, KOAA balionų (slėginių indų) tinkamumą tolimesnei eksploatacijai bei KOAA balionų (slėginių indų) parengimą pildyti suslėgtuoju oru, taip pat tobulina savo praktinius įgūdžius, susijusius su oro kompresorių priežiūra. Po praktinių mokymų kursų dalyviai laiko egzaminą – atlieka praktines užduotis: viena susijusi su KOAA, kita užduotis – su oro kompresoriais.

Sėkmingai išlaikiusiems baigiamąjį egzaminą išduodamas įgytą kompetenciją patvirtinantis pažymėjimas.

2018-05-08

Gegužės 7 – 11 d. Ugniagesių gelbėtojų mokyklos (toliau - Mokykla) Praktinio parengimo skyriuje vyksta Gelbėjimo darbų vadovų kvalifikacijos tobulinimo kursai, skirti pirmojo ir antrojo operacinio vadovavimo lygmens gelbėjimo darbų vadovams, kurių trukmė 46 val. Dalyvaujantys šiuose kursuose pareigūnai yra pretendentai į pirmojo operacinio vadovavimo lygmens pareigūnus, kurie pradžioje mokėsi nuotoliniu būdu ir privalėjo išsilaikyti 40 klausimų testą (teigiamai reikėjo atsakyti į ne mažiau kaip 20 klausimų) ir tik gavus testo teigiamą įvertinimą buvo kviečiami tęsti kursų Mokykloje.

Kursuose dalyvauja 9 pareigūnai iš Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės ir Alytaus apskričių priešgaisrinių gelbėjimo valdybų bei iš Visagino priešgaisrinės gelbėjimo valdybos ir iš Elektrėnų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos. Kursų metu dalyviams bus pravedamos įvairios teorinės paskaitos, bus sudarytos sąlygos atlikti ir pristatyti savarankiškus darbus bei dalyvauti įvairiuose praktiniuose mokymuose.

2018-05-07

Šių metų gegužės 3 d. Ugniagesių gelbėtojų mokyklos Praktinio parengimo skyriaus vyriausiasis specialistas vidaus tarnybos majoras Vaidotas Dievulis dalyvavo šv. Florijono dienai paminėti skirtame renginyje. Utenos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Molėtų priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba Molėtuose organizavo atvirų durų dienos renginį. Vyriausiasis specialistas renginio dalyviams pristatė Ugniagesio gelbėtojo profesijos subtilybes, Ugniagesių gelbėtojų mokykloje vykdomus mokymus bei kitas veiklas.

2018-05-03

Šių metų gegužės 3 d. įvyko Ugniagesių gelbėtojų mokyklos (UGM) futbolo 6x6 turnyras „Šv. Florijono proga“. Turnyre dalyvavo viso 5 komandos – 2 UG-18/18 grupės kursantų komandos, 2 – NM-2018/84 ir NM-2018/85 grupių kursantų komandos ir jungtinė UGM dėstytojų ir Gaisrinių tyrimų centro darbuotojų komanda. Po įnirtingų varžybų, rezultatu 2:1 III-iąją vietą užėmė NM-2018/84 ir NM-2018/85 grupių kursantų komanda. Finalinių varžybų metu lygiosiomis sužaidę ir mušant baudinius šiek tiek nusileidę varžovams, II – ąją vietą užėmė UG-18/18 grupės kursantų komanda. Garbingiausiąją I – ąją vietą šiame turnyre iškovojo jungtinė UGM dėstytojų ir Gaisrinių tyrimų centro darbuotojų komanda.

Sveikiname prizininkus!

2018-04-30

Šių metų balandžio 27 d. Ugniagesių gelbėtojų mokykloje organizuojamoje Atvirų durų dienoje sudalyvavo jauni vaikinai, kai kuriuos atlydėjo tėveliai. Ugniagesio gelbėtojo profesija domėjosi ir merginos, kurios žadėjo atvykti į artimiausią atranką, kai kurios jų atvirų durų dienoje lankosi jau ne pirmą kartą. Renginio metu visi susipažino su ugniagesio gelbėtojo parengimu, mokymo baze ir mokymo priemonėmis bei kursantų gyvenimo sąlygomis. Atvykusieji galėjo pasijusti tikrais mokyklos kursantais, išbandyti save lipime mechaninėmis automobilinėmis kopėčiomis į 30 m aukštį bei nukentėjusiojo paieškoje gyvenamajame pastate, dėvint pilną ugniagesio gelbėtojo apsauginę aprangą ir įsijungus kvėpavimo aparatą, tai pat atliekant transporto avarijos likvidavimo darbus su gelbėjimo įranga. Renginio dalyviai tiesiogiai bendravo su Mokyklos vadovybe, dėstytojais ir šiuo metu besimokančiais kursantais.

Ugniagesių gelbėtojų mokykla. Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
Adresas: R. Jankausko 2, LT-04310 Vilnius, LietuvaEl. paštas: ugm@vpgt.lt
Telefonas: +370 5 240 2802 Faksas: +370 5 240 2804 Įmonės kodas: 111962021