Adresas: R. Jankausko 2, LT-04310 Vilnius, LietuvaĮmonės kodas: 111962021
El. paštas: ugm@vpgt.ltTelefonas: +370 5 240 2802 Faksas: +370 5 240 2804

Naujienos

2018-04-30

Šių metų balandžio 27 d. Ugniagesių gelbėtojų mokyklos Praktinio parengimo skyriaus vyriausias specialistas vidaus tarnybos majoras Vaidotas Dievulis pristatė Ugniagesio gelbėtojo profesiją bei Ugniagesių gelbėtojų mokyklos veiklą Panevėžio miesto jaunimui.

Panevėžio miesto savivaldybė su Karaliaus Mindaugo husarų batalionu, miesto ir regiono verslininkais, siekdama pristatyti Panevėžio regiono darbo bei gyvenimo galimybes šauktiniams, organizavo Darbdavių dieną Karaliaus Mindaugo husarų bataliono Pajuosčio dalinyje.

Šiuo metu čia tarnauja per 350 šauktinių, tad tai buvo puiki galimybė jaunus, ambicingus, psichologiškai ir fiziškai parengtus jaunuolius bei tarnybą baigiančius profesionalius karius pakviesti mokytis Ugniagesių gelbėtojų mokykloje bei dirbti Panevėžio apskrities priešgaisrinėje gelbėjimo valdyboje.

2018-04-24

Šių metų balandžio 23-27 d. Ugniagesių gelbėtojų mokykloje vyksta kursai pagal Darbininko, dirbančio aukštalipio darbus, mokymo programą. Pagal šią programą mokosi 5 Gaisrinių tyrimų centro specialistai. Kursų trukmė 40 val., iš jų teoriniams mokymams skirta 28 val., o praktiniams – 12 val. Kursų metu dalyviai bus supažindinti su reikalavimais saugiam aukštalipio darbų atlikimui, su paaukštinimo priemonėmis bei alpinizmo įranga, apsaugine įranga nuo kritimo iš aukščio, taip pat analizuos darbuotojų saugos ir sveikatos klausimus.

2018-04-24

Šių metų balandžio 24 d. Ugniagesių gelbėtojų mokykloje (toliau – UGM) įvyko Tinklinio 5x5 turnyras Ugniagesių gelbėtojų mokyklos taurei laimėti. Jame dalyvavo dvi UGM kursantų komandos (UG-18/18, NM-2018/84), Lietuvos policijos mokyklos (toliau – LPM) ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos Pasieniečių mokyklos (toliau – PM) komandos. Viso turnyre dalyvavo 24 dalyviai – 4 komandos.

I vietą užėmė PM komanda.

II vietą užėmė LPM komanda.

III vietą iškovojo UGM komanda, kurią sudarė UG-18/18 grupės kursantai.

Prizines vietas iškovojusios komandos buvo apdovanotos medaliais, o pirmąją vietą iškovojusiai komanda buvo įteikta nugalėtojų taurė.

2018-04-23

Šių metų balandžio 23 – 26 d. Ugniagesių gelbėtojų mokyklos (toliau - Mokykla) Praktinio parengimo skyriuje vyksta Cheminių įvykių likvidavimo organizavimo vadovo kvalifikacijos tobulinimo kursai gelbėjimo darbų vadovams. Dalyvaujantys šiuose kursuose pareigūnai pradžioje mokėsi savarankiškai ir privalėjo išlaikyti testą, kurį sudarė 40 klausimų (teigiamai reikėjo atsakyti į ne mažiau kaip 20 klausimų) ir tik gavus testo teigiamą įvertinimą buvo kviečiami tęsti kursų Mokykloje. Kursuose dalyvauja pareigūnai iš Kauno, Marijampolės ir Utenos apskričių priešgaisrinių gelbėjimo valdybų, taip pat iš Elektrėnų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos. Iš viso kursuose dalyvauja 10 pareigūnų. Kursų metu dalyviams bus pravedamos įvairios teorinės paskaitos, sudarytos sąlygos atlikti ir pristatyti savarankiškus darbus bei dalyvauti įvairiuose praktiniuose užsiėmimuose gvildenant cheminių įvykių likvidavimo organizavimo ypatumus.

2018-04-19

2018 m. balandžio 17-19 d. Ugniagesių gelbėtojų mokykloje vyksta kursai pagal Asmenų, dalyvaujančių valdant ekstremaliąsias situacijas, įvadinio civilinės saugos mokymo programą. Kursuose dalyvauja 24 valstybės ir savivaldybių ekstremalių situacijų komisijų ir operacijų centrų nariai. Pagrindinis šių kursų tikslas - pristatyti ekstremaliųjų situacijų valdymo organizavimo pagrindus, veiksmus likviduojant ekstremaliąsias situacijas ir šalinant jų padarinius, supažindinti su civilinės saugos organizavimo Lietuvoje principais, būdingomis ekstremaliosiomis situacijomis, gyventojų apsaugos organizavimu. Mokymų trukmė – 21 valanda.

2018-04-18

Siekiant tinkamai pasirengti 2018 m. gegužės 23-28 d. Austrijos Respublikoje vyksiančioms Europos sąjungos organizuojamoms tarptautinėms civilinės saugos „MODEX 2018“ pratyboms (toliau – pratybos), kuriose planuoja dalyvauti Lietuvos tarptautinės pagalbos teikimo komanda (toliau – komanda), šių metų balandžio 16-19 d. Ugniagesių gelbėtojų mokykloje vyksta parengiamieji mokymai. Mokymų metu komanda daugiausia ruošis pagalbos teikimui įvykus žemės drebėjimui.

Parengiamuosiuose mokymuose dalyvauja 35 Lietuvos tarptautinės pagalbos teikimo komandos nariai: 27 valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnai, 4 kinologai (2 iš Valstybės sienos apsaugos tarnybos ir 2 iš Baltijos kinologijos centro) bei 4 medikai (2 iš Kauno miesto Greitosios medicinos pagalbos ir 2 iš Kauno klinikų).

2018-04-16

Šių metų balandžio 16 d. Ugniagesių gelbėtojų mokykloje prasidėjo Plaukiko-gelbėtojo mokymo kursai, kurių trukmė 66 val. Kursuose dalyvauja 10 valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnų iš Alytaus, Šiaulių, Kauno ir Vilniaus apskričių priešgaisrinių gelbėjimo valdybų. Kursų dalyviai, baigę šiuos kursus mokės gelbėti žmones nuo vandens paviršiaus ir nuskendusius iki 6 m gylio, mokės išlaisvinimo būdus nuo skęstančiojo sugriebimų, transportavimo ir išnešimo į krantą būdus, gelbėjimo priemonių naudojimo ir eksploatacijos taisykles, taip pat mokės atlikti jų remontą bei suteikti pirmąją medicininę pagalbą ar net atlikti reanimaciją. Kursus sudaro 16 val. teorinių mokymų ir 50 val. – praktinių užduočių atlikimas.

2018-04-16

Šių metų balandžio 16 d. prasidėjo valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnų 35 val. trukmės mokymai pagal Gelbėjimo darbų organizavimo aukštyje, gylyje vadovo kvalifikacijos tobulinimo programą. Mokymuose dalyvauja 6 valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnų, kurie pagal pareigybę gali būti pirmojo, antrojo arba trečiojo operacinio vadovavimo lygmens vadovais. Didžiąją dalį mokymų pareigūnai atliks praktines užduotis (joms skirta 31 val.) susijusias su gelbėjimo darbų aukštyje bei gylyje atlikimu, pasinaudojant įranga, esančia automobilinėje cisternoje.

2018-04-13

Šių metų balandžio 9 d. Ugniagesių gelbėtojų mokyklos Praktinio parengimo skyriuje prasidėjo kursai pagal Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesio gelbėtojo įvadinio mokymo programą bei pagal Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesio gelbėtojo kvalifikacijos kėlimo programą. Pirmuosiuose kursuose dalyvauja 22 būsimi pareigūnai, siekiantys įgyti teisę dirbti ugniagesiais gelbėtojais valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje, o antruosiuose – 7 pareigūnai. Kursantai kursų metu įgys teorines žinias bei praktinius gebėjimus dirbti su gaisrine, gelbėjimo įranga ir atlikti ugniagesio gelbėtojo funkcijas įvairių įvykių likvidavimo metu taip pat besimokydami dalyvaus sporto varžybose, švietėjiškuose renginiuose bei akcijose, kurių metu bus populiarinama ugniagesio gelbėtojo profesija. Sėkmingai baigę kursus įgys teisę dirbti valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje ugniagesiais gelbėtojais.

2018-04-11

Šių metų balandžio 9 – 10 d. ir 12 – 13 d. Ugniagesių gelbėtojų mokykloje vyksta Gelbėjimo darbų organizavimo vandenyje (ant ledo) vadovo kvalifikacijos tobulinimo kursai, kuriuose dalyvauja 20 valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnai atvykę iš Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Telšių, Tauragės, Utenos bei Elektrėnų. Mokymo trukmė 18 val., kurios susideda iš nuotolinio bei kontaktinio mokymo. Prieš atvykstant į kontaktinius mokymus pareigūnai išlaikė testą, apimantį šias temas: Gelbėjimo darbams vandenyje skirta įranga ir jos panaudojimo galimybės; Paieškos būdai vandenyje; Gelbėtojų veiksmai vandenyje ir ant ledo; Pirmoji pagalba skęstančiajam; Skęstančiojo transportavimas ir išnešimo į krantą būdai; Narų gelbėtojų veiklos principai. Kontaktinių mokymų metu pareigūnai daugiausia laiko gvildena temas: Gelbėjimo darbų vandenyje ir (ar) ant ledo atlikimas; Vadovavimas ir gelbėjimo darbų vandenyje ir (ar) ant ledo organizavimas.

Ugniagesių gelbėtojų mokykla. Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
Adresas: R. Jankausko 2, LT-04310 Vilnius, LietuvaEl. paštas: ugm@vpgt.lt
Telefonas: +370 5 240 2802 Faksas: +370 5 240 2804 Įmonės kodas: 111962021