Adresas: R. Jankausko 2, LT-04310 Vilnius, LietuvaĮmonės kodas: 111962021
El. paštas: ugm@vpgt.ltTelefonas: +370 5 240 2802 Faksas: +370 5 240 2804

Naujienos

2014-11-29
Parengtos civilinės saugos mokymosi priemonės

Profesinis mokymasis grindžiamas ne tik tikslais, mokymosi turiniu, bet ir mokymo metodais bei priemonėmis, kurie padeda mokiniams siekti numatytų mokymo ir mokymosi tikslų ir kompetencijų, skatina motyvaciją mokytis, aktyvų ir savarankišką mokymąsi. Civilinės saugos mokymas yra privaloma visų formaliojo profesinio mokymo programų dalis, o civilinės saugos žinios ir gebėjimai yra būtini visuose šalies ekonominiuose veiklos sektoriuose dirbantiems asmenims, tačiau eilę metų profesinio mokymo įstaigos neturėjo civilinės saugos mokymo priemonių, kurios padėtų  mokiniams įgyti reikiamas žinias ir gebėjimus civilinės saugos srityje, bei suvienodintų gaunamų žinių lygį.  Profesinių mokymo įstaigų civilinės saugos mokytojams teko remtis tik savo entuziazmu bei atsitiktinai surasta informacija. 

2012-2014 metais Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Ugniagesių gelbėtojų mokykla, įgyvendino Europos socialinio fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamą valstybės projektą „Civilinės saugos modulio mokymo priemonių parengimas“, finansuojamą pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-04-V priemonę „Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas“ ir parengė civilinės saugos profesinio mokymo įstaigoms civilinės saugos mokymosi priemones: knygą mokiniui “Civilinė sauga profesinio mokymo įstaigoms”, elektroninė knygą „Civilinė sauga“, keturis mokomuosius filmus: „Gaisro pavojai“, „Gamtiniai pavojai“, „Cheminiai ir radiaciniai pavojai“, „Socialinio pobūdžio pavojai“ ir civilinės saugos užduočių rinkinį.

Knyga “Civilinė sauga profesinio mokymo įstaigoms” parengta vadovaujantis civilinės saugos mokymo programa profesinio mokymo įstaigoms ir tinka visiems švietimo posričiams, apibrėžtiems Lietuvos švietimo klasifikatoriuje. Ji padės besimokantiems įgyti būtinų žinių ir ugdytis supratimą apie galimas gamtines nelaimes, techninio pobūdžio avarijas, socialinės kilmės nelaimes, leis glaustai bei sistemingai įsisavinti mokymosi turinį bei sudarys galimybę būsimiems visų ekonominės veiklos sektorių specialistams vienodai suprasti civilinės saugos principus. Knygos apimtis – 256 psl. Ji išleista 7000 egz. tiražu ir išdalinta profesinio mokymo įstaigoms.

Elektroninė knygos versija – tai naujas produktas, kuris gerina Civilinės saugos mokymosi prieinamumą, besimokančiųjų motyvaciją mokytis bei papildo nepakankamą spausdintos knygos tiražą. Elektroninė knyga sukurta ePub formatu ir yra pritaikyta mobiliesiems įrenginiams bei planšetiniams kompiuteriams.

Mokomieji filmai – patrauklūs 10-15 minučių trukmės mokomieji vaidybiniai filmai, skirti supažindinti šalies profesinių mokymo įstaigų mokinius su potencialiais pavojais, galinčiais sukelti pavojų žmonių gyvybei, sveikatai, turtui bei aplinkai ir būtinais veiksmais, jiems gręsiant ar susidarius.

Civilinės saugos užduočių rinkinys - tai civilinės saugos mokymo(si) priemonė, papildanti išleistą knygą „Civilinė sauga profesinio mokymo įstaigoms“. Užduočių rinkinyje suformuluotos 98 užduotys: trumpi testai, atviri ir uždari klausimai, įvairios užduotys, įsivertinimo klausimai. Jie leis  civilinės saugos mokytojams skatinti aktyvią besimokančiųjų veiklą bei vertinti besimokančiųjų pasiekimus. 


« Atgal

Ugniagesių gelbėtojų mokykla. Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
Adresas: R. Jankausko 2, LT-04310 Vilnius, LietuvaEl. paštas: ugm@vpgt.lt
Telefonas: +370 5 240 2802 Faksas: +370 5 240 2804 Įmonės kodas: 111962021