Adresas: R. Jankausko 2, LT-04310 Vilnius, LietuvaĮmonės kodas: 111962021
El. paštas: ugm@vpgt.ltTelefonas: +370 5 240 2802 Faksas: +370 5 240 2804

Bendrojo fizinio pasirengimo normatyvai

1. Pagal amžių testuojamieji asmenys skirstomi į grupes (amžius nurodytas imtinai): 

 1-oji grupė iki 24 metų 
 2-oji grupė nuo 25 iki 29 metų
 3-ioji grupė nuo 30 iki 34 metų
 4-oji grupė nuo 35 iki 39 metų
 5-oji grupė nuo 40 iki 44 metų
 6-oji grupė nuo 45 iki 49 metų
 7-oji grupė nuo 50 iki 54 metų

2. Aukščiausi testuojamųjų asmenų bendrojo fizinio pasirengimo reikalavimai keliami pirmojo lygio ir 1-osios amžiaus grupės testuojamiesiems asmenims, žemiausi – trečiojo lygio ir 9-osios amžiaus grupės testuojamiesiems asmenims.

3. Testuojamiesiems asmenims bendrojo fizinio pasirengimo reikalavimai keliami atskirai vyrams ir moterims.

4. Testuojamųjų asmenų bendras fizinis pasirengimas tikrinamas fiksuojant nustatytų bėgimo, prisitraukimų prie skersinio arba rankų lenkimo ir tiesimo nuo horizontalios atramos (atsispaudimai) testų atlikimą ir rezultatą.

Eil. Nr.VyramsMoterims
1.Bėgimas šaudykle 10 x 10 m arba 100 m bėgimasBėgimas šaudykle 10 x 10 m arba 100 m bėgimas
2.Rankų lenkimas ir tiesimas nuo horizontalios atramos (atsispaudimai) per 1,5 min. arba prisitraukimai prie skersinioRankų lenkimas ir tiesimas nuo horizontalios atramos (atsispaudimai) per 1,5 min
3.1000 m arba 3000 m bėgimas*1000 m arba 2000 m bėgimas*

 Pastaba. *1000 m bėgimą, kaip alternatyvą, turi teisę pasirinkti tik 4–7 amžiaus grupės testuojamieji asmenys.

5. Testuojamieji asmenys atlieka po vieną iš 1 lentelės kiekvienoje eilutėje nurodytų fizinių pratimų pasirinktinai (atsižvelgdami į trečioje eilutėje nustatytą išlygą).

6. Fiziniai pratimai atliekami šia seka: vikrumo, greičio (bėgimas šaudykle 10 x 10 m arba 100 m bėgimas), jėgos (atsispaudimai arba prisitraukimai) ir ištvermės (1000 m, 2000 m ir 3000 m bėgimas). Bendrojo fizinio pasirengimo komisijos sprendimu greičio ir jėgos fizinių pratimų atlikimo seka gali būti keičiama.

7. Kiekvieną fizinį pratimą atlikti leidžiama ne daugiau kaip du kartus (be išankstinių bandymų).

8. Fiziniai pratimai atliekami per vieną dieną. Ilsėtis tarp testų galima ne daugiau kaip 20 min.

9. Testuojamųjų asmenų bendrasis fizinis pasirengimas vertinamas sumuojant trijų atliktų fizinių pratimų rezultatus, atitinkančius lentelėje nustatytą taškų skaičių. Išvada, kad bendrasis fizinis pasirengimas tinkamas, daroma, jei testuojamasis asmuo taisyklingai atlieka tris fizinius pratimus ir surenka lentelėje nustatytą atitinkamą taškų sumą. Už kiekvieną fizinį pratimą reikia surinkti ne mažiau kaip po vieną tašką. Nesurinkus nė vieno taško už pratimą, daroma išvada, kad testuojamojo asmens bendrasis fizinis pasirengimas neatitinka nustatytų reikalavimų.

        10. Testuojamajam asmeniui atlikus fizinį pratimą, komisijos nariai jo rezultatą įrašo į atitikties bendrojo fizinio pasirengimo reikalavimams tikrinimo rezultatų taškų suvestinę (toliau – suvestinė).

11. Suvestinę pasirašo komisijos nariai ir testuojamasis asmuo. Testuojamajam asmeniui atsisakius pasirašyti suvestinę, komisijų nariai tai pažymi suvestinėje.

      12. Testuojamasis asmuo, atvykęs į bendrojo fizinio pasirengimo tikrinimą, privalo būti susipažinęs su jam keliamais bendrojo fizinio pasirengimo reikalavimais, vilkėti sportinę aprangą bei avėti sportinę avalynę.
Ugniagesių gelbėtojų mokykla. Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
Adresas: R. Jankausko 2, LT-04310 Vilnius, LietuvaEl. paštas: ugm@vpgt.lt
Telefonas: +370 5 240 2802 Faksas: +370 5 240 2804 Įmonės kodas: 111962021